Capabilities/mod/forum:createattachment

Verze z 9. 12. 2007, 13:06, kterou vytvořil Daniel Miksik (diskuse | příspěvky) (změna kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
  • Opravňuje uživatele přikládat k diskusním příspěvkům přílohy.