Substituce šablon

Přejít na: navigace, hledání
Substituce šablon

Tato speciální stránka zpracuje text a rekurzivně rozbalí všechny použité šablony. Také rozbalí podporované funkce syntaktického analyzátoru jako

{{#language:…}}
a proměnné jako
{{CURRENTDAY}}
.

V podstatě rozbalí téměř všechno v dvojitých složených závorkách.