Modul Fórum

Přejít na: navigace, hledání


Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Tato stránka je neúplná. Můžete pomoci tím, že ji doplníte.

Modul fórum je hlavním asynchronním komunikačním nástrojem systému Moodle a zároveň jedním z prvních modulů, které systém od svých počátků obsahoval. Při vhodném použití diskuzního fóra moderovaného učitelem nebo tutorem se studující necítí při studiu opuštění a izolovaní, ale mohou mít pocit sounáležitosti se svou virtuální třídou. Tato činnost může být pro úspěšné online studium tou nejdůležitější – právě zde totiž nejčastěji probíhá diskuse mezi účastníky kurzu, studujícími i vyučujícími, která účastníky kurzu motivuje k dalšímu studiu.

Modul fórum, které slouží především pro komunikaci všech se všemi, doplňují osobní zprávy, kde komunikuje jednotlivec s jednotlivcem a do třetice chat, kde sice komunikují také všichni se všemi, ale v menších skupinách a v reálném čase, tedy synchronně.

U modulu je možné nastavit několik různých parametrů a přizpůsobit tak fórum metodickým potřebám kurzu. Fóra mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či učitelem, příspěvky lze prohlížet v několika formátech, je možné k nim připojit přílohu. Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků (kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána e-mailem) a navíc má učitel možnost odebírání příspěvků všem účastníkům vnutit. O těchto a dalších nastaveních se dočtete v příslušných podkapitolách.