Stránka kurzu

(Přesměrováno z Kurz)
Přejít na: navigace, hledání


Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Tato stránka je neúplná. Můžete pomoci tím, že ji doplníte.


Jak vypadá kurz v Moodlu

Stránka kurzu se standardně dělí na pravý a levý postranní sloupec, v nichž jsou umístěny tzv. bloky (v podstatě různé nabídky či přehledy) a na prostřední sloupec s vlastním obsahem kurzu. Obsah kurzu se může dělit do tzv. sekcí. Uspořádání a význam sekcí je ovlivněn zejména tzv. uspořádáním kurzu, např. tematickým (každá sekce odpovídá jednomu tématu) či týdenním (každá sekce odpovídá jednomu týdnu).

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

Jak se s kurzem pracuje

Učitel či osoba zodpovědná za přípravu obsahu kurzu v Moodlu připravuje pro žáky/studenty seznam studijních materiálů a činností, jimiž studenti v kurzu procházejí a jejichž pomocí se učí. Studijní materiály mohou být textové (např. webová stránka, dokument ve Wordu, prezentace v Powerpointu) i multimediální (např. zvuková nahrávka, video) i interaktivní (např. flashová aplikace nebo Java aplet).

Moodle klade důraz zejména na činnosti, jimiž studenti v online kurzu procházejí. Tyto činnosti mohou být velice různorodé a tvoří stěžejní část výuky podporované Moodlem - studijní materiály jsou přitom nezbytnou, ale nikoliv dominantní součástí kvalitních kurzů. Moodle byl vyvinut jako softwarový nástroj podporující takové typy činností, při nichž si jedinec aktivně buduje své poznání v interakci s ostatními uživateli - online spolužáky.

Motivy

Od verze Moodlu 1.6 si mohou učitelé zvolit pro svůj kurz barevný motiv odlišný od výchozího motivu stránek.

Správce stránek musí nejdříve používání motivů v kurzech povolit pomocí: Správa >> Vzhled >> Motivy >> Nastavení motivu >> Povolit změnu motivu v kurzech. Učitelům se pak dole na stránce nastavení kurzu zobrazí rozbalovací nabídka s názvem „Vnutit motiv“ se seznamem dostupných motivů. Učitelé bez práv úprav toto natavení změnit nemohou. Výchozím motivem kurzu je motiv stránek.

Viz také