Klasifikace

Přejít na: navigace, hledání

Moodle1.9

Terminologická poznámka

Termín Klasifikace v české dokumentaci Moodlu je ekvivalentem anglického výrazu Gradebook. Je to výraz ošemetný, protože přímo v uživatelském rozhraní Moodlu se s ním (stejně jako s anglickým Gradebook) nesetkáme – tam se vždy mluví pouze o známkách, hodnocení, přehledech apod.

Přesto se mezi vývojáři i uživateli Moodlu termín Gradebook ustálil pro označení uživatelského rozhraní umožňujícího práci se známkami v kurzu. I když k němu vede známá cesta kurz -> blok Správa -> odkaz Známky (angl. kurz -> blok Administration -> odkaz Grades), bylo výhodnější neříkat mu množným Grades nebo Známky, ale pojmenovat ho jiným slovem, které by zřetelně vyjadřovalo, že jde o souhrnné pojmenování pro různé funkce a operace spojené se známkami.

Anglické slovo Gradebook (dosl. „kniha známek“ nebo „známkovací kniha“) tento požadavek dobře splňuje. V češtině jsme zatím (z nouze) zavedli ve stejném významu termín Klasifikace. Jeho výhodou je, že jde o termín jednoznačný a mezi učiteli zaužívaný. Nevýhodou naopak to, že ve svém prvním významu označuje akt klasifikování (Součástí klasifikace je také hodnocení chování.), a teprve v druhém významu a zprostředkovaně také předmět pro zpracování klasifikace, tj. klasifikační arch (Zapsal jsem to do klasifikace.).

Pro použití v Moodlu jsme potřebovali zdůraznit právě tento druhý význam, proto používáme termín Klasifikace s velkým písmenem na začátku. Dává se tak zřetelněji najevo, že jde o „aplikaci Klasifikace“, nikoliv akt klasifikování.


POZNÁMKA: Máte-li lepší návrh pro pojmenování této základní části Moodlu v češtině, můžete ho zveřejnit např. na diskusní stránce k tomuto článku.