Instalace

Přejít na: navigace, hledání


NEPROPADEJTE PANICE

Tato příručka popisuje, jak probíhá první instalace Moodle. V některých krocích zabíhá trochu do detailů, aby bylo možno pokrýt drobné rozdíly v nastavování různých webových serverů, takže se tento dokument může jevit zbytečně dlouhý a komplikovaný. Není třeba nechávat se odradit - Moodle lze nastavit během několika minut!

Dopřejte si čas a projděte tento dokument pečlivě - ušetříte si tím množství zbytečné práce později. Pokud dále narážíte na potíže, pomoc můžete najít na příklad zde: Moodle Help

Další možností je kontaktovat poskytovatele webových služeb , který bude kompletně spravovat Moodle za vás a vy se můžete věnovat jen vyučování!

Požadavky

Moodle je vyvíjen převážně v Linuxu pomocí PHP, Apache a MySQL. Je ale také pravidleně testován na PostgreSQL a v prostředí Windows XP a Mac OS X.

Co potřebujete:

 1. Software pro webový server. Většina uživatelů používá Apache, ale Moodle bude správně pracovat na libovolném webovém serveru podporujícím PHP (v případě platformy Windows např. IIS).
 2. Běžící PHP (verze 4.1.0 nebo vyšší). Od Moodle 1.4 je podporováno i PHP 5. Pro plnohodnotný a bezproblémový provoz je nutno mít k dispozici PHP bez tzv. safe_mode.
 3. Běžící databázový server: doporučuje se MySQL nebo PostgreSQL.

Na většině serverů webových poskytovatelů je toto prostředí standardní. Pokud jste na serveru, který některou z těchto možností neposkytuje, zeptejte se proč, možná i zauvažujte o přestěhování k jinému poskytovateli webové služby.

Pokud chcete provozovat Moodle na svém vlastním počítači a toto vše vás vystrašilo, prosím podívejte se na náš návod:Instalace Apache, PHP a MySQL. Tento návod by vám měl poskytnou instrukce krok za krokem pro instalaci této nejoblíbenější platformy.

Stahování a kopírování souborů na server

Moodle si můžete stáhnout buď jako zkomprimovaný balík nebo pomocí CVS. Oba způsoby jsou popsány na moodle.org/download.

Po stažení a rozbalení archívu (popřípadě po získání souborů přes CVS) naleznete adresář nazvaný "moodle" a v něm množství souborů a podadresářů.

Nyní musíte celý tento adresář umístit (tj. zkopírovat nebo přesunout) na váš server do adresáře s webovými dokumenty (například htdocs), čímž budou vaše stránky viditelné na adrese typu http://vasserver.cz/moodle, nebo se můžete rozhodnout zkopírovat celý obsah adresáře přímo do adresáře s webovými dokumenty a stránky tak budou dostupné na adrese jako je tato: http://vasserver.cz.

Pokud nejprve stahujete Moodle na váš domácí počítač a teprve potom ho nahráváte na váš webový server, je obvykle lepší nahrát celý zabalený archiv jako jeden soubor a rozbalení provést až na serveru. I rozhraní jako je Cpanel vám umožní rozbalit archiv v "Souborovém manageru".


Struktura stránek

Pro orientaci uvádíme stručný přehled obsahu adresáře Moodle:

Pokud se tyto podrobnosti nezajímáte, můžete tuto sekci v klidu přeskočit.

      config.php - obsahuje základní nastavení. Tento soubor není v adresáři Moodle obsažen, 
            vy sami ho při instalaci vytvoříte.
      install.php - skript, který musíte spustit pro vytvoření config.php
      version.php - definuje verzi zdrojových kódů Moodle
      index.php - titulní stránka
        * admin/ - kód pro správu (administration) celého Moodle serveru
        * auth/ - zásuvné moduly pro ověřování (authentication) uživatelů
        * blocks/ - zásuvné moduly pro malé informační bloky na stránkách
        * calendar/ - veškerý kód pro správu a zobrazování kalendáře
        * course/ - kód pro zobrazování a správu kurzů
        * doc/ - nápověda a dokumentace k Moodle (například tato stránka)
        * files/ - kód pro zobrazování a správu nahraných (uploaded) souborů
        * lang/ - používané texty v různých jazycích, na každou lokalizaci jeden podadresář
        * lib/ - knihovny používané jádrem Moodle
        * login/ - kód pro zpracování přihlášení uživatelů a zřizování nových účtů
        * mod/ - všechny moduly použitelné v Moodle kurzech
        * pix/ - grafika používaná na stránkách
        * theme/ - motivy stránek pro změnu jejich vzhledu
        * user/ - kód pro zobrazování a správu uživatelů
      

Spuštění instalačního skriptu pro vytvoření config.php

Pro spuštění instalačního skriptu (install.php) jen zadejte do vašeho prohlížeče hlavní URL adresu vašeho Moodlu, nebo přímo v browseru spusťte http://vasserver.cz/install.php

(Instalační skript se pokusí uložit cookie session. Pokud obdržíte ve vašem prohlížeči varování, musíte tento cookie povolit!)

Moodle sám zjistí, jaká konfigurace je třeba a provede vás pár obrazovkami pro vytvoření nového konfiguračního souboru config.php. Na konci této procedury se Moodle pokusí uložit tento soubor na správné místo, pokud se mu to nepodaří, stiskněte tlačítko pro stažení souboru a sami nahrajte config.php do hlavního adresáře Moodle na vašem serveru.

Během této činnosti instalační skript bude zjišťovat nastavení serveru a nabídne vám návrhy, jak opravit existující problémy. Pro většinu obvyklých potíží jsou tyto návrhy dostatečné, pokud vám ale instalace "zamrzne", zkontrolujte níže přehled věcí, které vám mohou činit problémy.

Kontrola nastavení vašeho webového serveru

Nejprve se ujistěte, že váš webový server je nastaven tak, aby používal index.php jako implicitní stránku (možná v kombinaci s index.html, default.htm a tak podobně).

V Apache se toto dělá pomocí parametru DirectoryIndex v souboru httpd.conf . Může vypadat například takto:

       DirectoryIndex index.php index.html index.htm 

Stačí se ujistit, že index.php je na tomto seznamu (a pokud možno co nejvíce vlevo - kvůli výkonu).

Dále, používáte-li Apache 2, zapněte proměnnou AcceptPathInfo, která povoluje předávat skriptům argumenty ve formě http://server/file.php/arg1/arg2. To je nezbytné, chcete-li užívat relativní odkazy mezi vašimi zdroji. Zároveň to může zvýšit rychlost načítání vašich Moodle stránek. Tuto volbu můžete zapnout přidáním následujích řádek do httpd.conf:

       AcceptPathInfo on 

Do třetice Moodle vyžaduje, aby bylo zapnuto několik funkcí PHP. Na většině serverů jsou tyto funkce zapnuty implicitně. Nicméně některé PHP servery (a některé starší verze PHP) mohou mít tyto věci nastaveny odlišně. Ujistěte se proto, zda váš konfigurační soubor PHP (většinou pojmenovaný php.ini) obsahuje:

       magic_quotes_gpc = On (doporučované, ne nezbytné)
       magic_quotes_runtime = Off (nezbytné)
       file_uploads = On
       session.auto_start = Off
       session.bug_compat_warn = Off
       

Nemáte-li na vašem serveru přístup k httpd.conf nebo php.ini, nebo pokud je Moodle na jednom serveru spolu s aplikacemi, které vyžadují jiné nastavení, můžete tato standardní nastavení POTLAČIT.

K tomu je potřeba vytvořit soubor .htaccess v hlavním adresáři Moodle a do něj napsat tato nastavení. Toto funguje pouze na serveru Apache, pokud má navíc povoleno Overrides.

      DirectoryIndex index.php index.html index.htm
      <IfDefine APACHE2>
        AcceptPathInfo on
      </IfDefine>
      php_value magic_quotes_gpc On
      php_value magic_quotes_runtime Off
      php_value file_uploads On
      php_value session.auto_start Off
      php_value session.bug_compat_warn Off

Zde můžete rovněž nastavit další věci, jako například maximální možnou velikost nahrávaných (tj. na server posílaných) souborů:

      LimitRequestBody 0
      php_value upload_max_filesize 2M
      php_value post_max_size 2M

Nejjednodušším způsobem bude asi zkopírovat si připravený soubor lib/htaccess a upravit jej podle vašich potřeb. Sledujte další pokyny v tomto souboru.

Vytvoření databáze

Musíte vytvořit prázdnou databázi (nazvanou například "moodle") ve vašem databázovém systému, stejně jako zvláštního uživatele (například "moodleuser"), který bude mít k této (a jen této) databázi přístup. Chcete-li, použijte i superuživatele "root", ale toto se nedoporučuje: dojde-li k prozrazení hesla, je ohrožen celý váš databázový systém a ne pouze jedna databáze.

Pokud využíváte služby některého z webových poskytovatelů, máte pravděpodobně přístup k ovládacímu panelu pro vytvoření databáze.

Systém Cpanel je jedním z nejpopulárnějších. Pro vytvoření databáze v Cpanel:

 1. Stiskněte ikonu "MySQL Databáze".
 2. Napište do pole databáze "moodle" a stiskněte "Přidej Databázi".
 3. Napište přihlašovací jméno a heslo (doporučujeme doposud nikde jinde používané údaje) a stiskněte "Přidej uživatele".
 4. Nyní použijte tlačítko "Přidej uživatele do databáze" , abyste přidali tomuto uživatelskému účtu "VŠECHNA" práva do dané databáze.
 5. Všimněte si, že vaše přihlašovací jméno a jméno databáze mohou obsahovat prefixy vašeho přihlašovacího jména do Cpanel. Až budete do Moodlu přidávat přihlašovací údaje do databáze, použijte celá jména!

Pokud máte přístup k Unixovému příkazovému řádku, můžete to samé provést pomocí vložení příkazů.

Ukázka příkazových řádků Unixu pro MySQL:

     # mysql -u root -p
     > CREATE DATABASE moodle CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
     > GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* 
         TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'sem_napiste_heslo'; 
     > quit 
     # mysqladmin -p reload

Od verze 1.6 by výchozí kódování databáze (character set) pro Moodle mělo být nastaveno na utf8. Při použití MySQL je pro správné řazení českých znaků je třeba nastavit collation na utf8_czech_ci. Pokud potřebujete změnit collation existující databáze, zadejte:

     # mysql> ALTER DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;

Ukázka příkazových řádků pro PostgreSQL:

     # su - postgres
     > psql -c "create user moodleuser createdb;" template1
     > psql -c "create database moodle;" -U moodleuser template1
     > psql -c "alter user moodleuser nocreatedb;" template1

(Pro správu databází MySQL lze doporučit phpMyAdmin).

Vytvoření datového adresáře

Moodle bude potřebovat nějaké místo na disku, kam bude ukládat nahrané soubory, jako jsou například studijní materiály či odevzdané úkoly a další dokumenty v kurzech nebo fotografie uživatelů.

Pro tyto účely se instalátor Moodle pokusí vytvořit tento adresář za vás, pokud se mu to nepovede, vytvořte sami někde na vašem serveru adresář, do nějž bude Moodle tyto soubory ukládat.

Z důvodů větší bezpečnosti je lepší, aby tento adresář NEBYL přístupný přímo přes web. Toho snadno dosáhnete tím, že jej umístíte mimo strukturu webového adresáře. Jinak lze též tento datový adresář ochránit vytvořením souboru nazvaným .htaccess v daném adresáři, který bude obsahovat tuto řádku:

      deny from all

Aby mohl Moodle tento adresář používat, ujistěte se, že proces webového serveru (například Apache) má právo zápisu do tohoto adresáře. Na Unixových strojích pro to většinou postačuje nastavit vlastníka tohoto adresáře na něco jako "nobody" nebo "apache" a tomuto uživateli pak přidat práva pro čtení, zápis a spuštění.

V systému Cpanel můžete použít "Správce souborů" pro naleznutí adresáře, kliknout na něj, následně zvolit "Změnit práva".

Na mnoha hostitelských webových serverech budete možná potřebovat omezit přístup dalších uživatelů serveru k souborům (a zabránit jim tak v jejich prohlížení nebo změně) a naopak poskytnout plný přístup pro čtení a zápis komukoliv dalšímu (což umožní webovému serveru přistupovat k vašim souborům). Máte-li problémy s bezpečným nastavením přístupu k vašim datům, promluvte si se správcem vašeho webu.

Zvláště pro servery, které používají nastavení PHP známé jako "Safe Mode" mohou vyžadovat, aby nastavení práv provedl správce serveru za vás.

Návrat na administrátorskou stránka pro pokračování konfigurace

Poté, co byl v minulém kroku správně vytvořen základní soubor config.php, navštivte titulní stránku vaší instalace. Systém vás sám pošle na "administrátorskou" stránku správy k dokončení instalace.

Při prvním načtení administrátorské stránky budete vybídnuti k souhlasu s licenčními podmínkami GPL (General Public License). Nebudete-li s těmito podmínkami souhlasit, v instalaci nebude možno pokračovat.

Nyní začne Moodle nastavovat svou databázi a vytvářet v ní potřebné tabulky pro uchovávání svých dat. Nejdříve jsou nastaveny hlavní databázové tabulky. Měli byste vidět množství SQL povelů a za nimi informaci o tom, zda se povel podařilo úspěšně vykonat (pro přehlednost v zelené či červené barvě), tedy něco jako tohle:

CREATE TABLE course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT NULL default '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname varchar(15) NOT NULL default '', summary text NOT NULL, format tinyint(4) NOT NULL default '1', teacher varchar(100) NOT NULL default 'Teacher', startdate int(10) unsigned NOT NULL default '0', enddate int(10) unsigned NOT NULL default '0', timemodified int(10) unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM

SUCCESS

...a tak dále. Na konci pak něco jako: Hlavní databáze byly úspěšně nastaveny.

Pokud toto nevidíte, pak musí být někde problém s databází nebo údaji, které jste nastavili v config.php. Zkontrolujte, zda PHP náhodou neběží v omezeném bezpečném režimu "safe mode" (komerční hostitelé často poskytují web právě v tomto režimu). Nastavení PHP můžete snadno zjistit vytvořením malého souboru, který obsahuje

  <? phpinfo() ?> 

a na který se podíváte pomocí vašeho prohlížeče. Zkontrolujte ještě jednou celé nastavení a zkuste se znovu vrátit na stránku správy.

Přesuňte se až na dolní konec stránky a následujte odkaz "Pokračovat".

Nyní byste měli vidět formulář, ve kterém můžete definovat řadu dalších proměnných, jako například implicitně nabízený jazyk vašich stránek, SMTP hostitele a tak podobně. Nemějte strach z toho, že zde nenastavíte všechno napoprvé správně. Na tuto stránku se můžete kdykoliv později vrátit pomocí administrátorského rozhraní. Standardní nastavení je vytvořeno tak, aby bylo užitečné a zárověň bezpečné pro většinu stránek. Sjeďte na konec stránky a stiskněte "Uložit změny".

Pokud (a pouze pokud) se zaseknete na této nebo další stránce a nemůžete pokračovat, pak má váš server pravděpodobně problém, kterému se říká "buggy referrer". Odstranit jej je snadné: upravte váš config.php a nastavte proměnnou buggy_referrer na true, pak se znovu vraťte na tuto stránku.

Dále uvidíte podobnou stránku, která nastavuje všechny tabulky potřebné pro jednotlivé moduly. Stejně jako předtím, i nyní by vše mělo projít na zelenou.

Opět sjeďte až na spodní okraj stránky a stiskněte "Pokračovat".

Další stránku tvoří formulář, kde můžete nastavit parametry vašich Moodle stránek, jakými jsou název stránek, jejich popis a podobně. Vyplňte jej (můžete tyto věci měnit i později) a stiskněte "Uložit změny".

Nakonec budete požádáni o vytvoření hlavního administrátorského účtu pro další přístup ke stránkám správy. Vyplňte podrobnosti o vašem jméně, emailové adrese apod. a klikněte na "Uložit změny". Ne všechna pole jsou povinná, ale pokud nevyplníte některé, které je Moodlem vyžadováno, budete na něj znovu dotázáni.

Pečlivě si zapamatujte uživatelské jméno a heslo, které jste použili pro administrátorský účet. Budete jej v budoucnu potřebovat při přístupu na stránky správy.

(Pokud bude vaše instalace pro jakýkoliv důvod přerušena, nebo se objeví systémová chyba, která vám zabrání příhlásit se na váš administrátorský účet, můžete se ve většině případů přihlásit na standardní účet s údaji: přihlašovací jméno "admin" a heslo "admin".)

Po úspěšném nastavení budete vráceni na úvodní stránku. Všimněte si, prosím, Správcovských odkazů po levé straně (tyto položky se také objeví na samostatné Administrátorské stránce) - tyto položky jsou viditelné pouze vám, pokud jste přihlášen jako administrátor. Všechny další administrátorské věci lze provádět přes toto menu, např.:

 • vytvářet a odstraňovat kurzy
 • vytvářet a upravovat uživatelské účty
 • spravovat účty učitelů
 • měnit nastavení stránek (motiv, název apod.)

Ale toto ještě není konec instalace! Zbývá jedna velmi důležitá věc (prohlédněte si následující pasáž o nastavení cronu).

Nastavení cron (důležité)

Některé moduly v Moodle vyžadují průběžnou kontrolu plnění svých úloh. Systém například potřebuje zkontrolovat diskusní fóra a odeslat nově vložené příspěvky emailem těm uživatelům, kteří si zřídili jejich odebírání.

Skript, který má tohle na starosti, je umístěn v adresáři admin a jmenuje se cron.php. Tento skript se však neumí spouštět sám, proto je třeba nastavit mechanismus pravidelného volání tohoto skriptu (například každých pět minut). Tím systém získá něco jako "srdeční tep" a skript může volat další funkce v periodách definovaných jednotlivými moduly.

Povšimněte si, že stroj volající cron.php nemusí být tentýž, jako ten, na kterém vám běží Moodle.. Je-li vám tedy poskytována webová schránka bez možnosti nastavení služby cron, můžete pravidelné volání vašeho skriptu zřídit na jakémkoliv jiném serveru či dokonce domácím počítači.

Zatížení způsobované tímto skriptem není velké, časový interval 5 minut je obvykle dostatečný, pokud byste přeci jen chtěli snížit zatížení serveru, nastavte hodnoty mezi 15 a 30 minutami. Nedoporučuje se nastavit vyšší časový odstup, zpoždování např. zasílání emailů může zpomalit celý běh kurzu.

Nejprve si vyzkoušejte, zda vám funguje ruční volání pomocí vašeho prohlížeče:

    http://napriklad.cz/moodle/admin/cron.php

Nyní potřebujte zařídit, aby se tento skript nějakým způsobem volal automaticky a pravidelně.

Na Windows

Nejsnadnější cestou je použít balík moodle-cron-for-windows.zip, který řeší celou věc velice jednoduše vytvořením malé služby Windows. Spustťe tento prográmek a zapomeňte na něj:).

Na serverech poskytovatelů webové služby

Váš kontrolní panel na serveru může obsahovat stránku, která umožní nastavení cronu. Např. na systému Cpanel hledejte tlačítko "Cron jobs". Tam můžete vložit stejný typ Unixových příkazů, jako jsou tyto:

Spouštění skriptu z příkazové řádky

Existují různé způsoby, jak zavolat stránku z příkazové řádky. Můžete například použít Unixový prográmek 'wget':

      wget -q -O /dev/null http://napriklad.cz/moodle/admin/cron.php

Všimněte si, že v tomto příkladu je výstup stránky zahozen (resp. přesměrován na /dev/null).

Stejným způsobem při použití programu 'lynx':

      lynx -dump http://napriklad.cz/moodle/admin/cron.php > /dev/null

Případně můžete použít nezávislou verzi PHP zkompilovanou tak, aby se spouštěla na příkazové řádce. Výhodou tohoto způsobu je, že protokol vašeho webového serveru není zaplňován opakujícími se požadavky na cron.php. Nevýhodou je, že musíte mít přístup k řádkové verzi PHP:

      /opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php

popř. na Windows:

      C:\apache\php\php.exe C:\apache\htdocs\moodle\admin\cron.php


Použití programu crontab v Unixu

Vše, co provádí Cpanel, je poskytnutí webového rozhraní pro unixovou utilitu známou jako crontab. Pokud máte na Unixu přístup k příkazové řádce, můžete spustit crontab z ní pomocí příkazu:

      crontab -e

a přidáním např. následujícího příkazu:

      */5 * * * * wget -q -O /dev/null http://napriklad.cz/moodle/admin/cron.php

Obvykle vám příkaz "crontab" otevře editor `vi`. Zde do "vkládacího módu" vstoupíte stisknutím "i", pak napíšte výše zmíněný příkaz, pro opuštění "vkládacího módu" pak stiskněte ESC. Uložení a opuštění crontabu provedete napsáním příkazu ":wq", pro opuštění bez uložení pak příkaz ":q!" (pište bez uvozovek).

Vytvoření nového kurzu

Nyní, když vám Moodle zdárně běží, můžete začít vytvářet kurzy.

Zvolte "Vytvořit nový kurz" z nabídky na stránce Správa (popřípadě administrátorský odkaz na hlavní stránce).

Vyplňte formulář, pozornost věnujte zejména položce uspořádání kurzu. V této fázi se nemusíte příliš starat o podrobnosti, všechna nastavení kurzu mohou být později upravena přiřazeným vyučujícím. Povšimněte si žluté ikonky nápovědy, ty vám poskytují kontextovou nápovědu.

Stiskněte "Uložit změny" a ocitnete se na další stránce, kde k vytvořenému kurzu přiřazujte učitele. K dispozici jsou vám pouze již existující uživatelé. Chcete-li založit nový učitelský účet, požádejte příslušného učitele, aby si jej na vašich stránkách zřídil sám (podle pokynů na přihlašovací stránce) nebo mu jej založte ručně z nabídky "Přidat nového uživatele" na stránce Správa.

Je-li vše hotovo, je kurz připraven k dalším úpravám. Od této chvíle je přístupný z nabídky "Kurzy" na hlavní stránce.

Viz též Rukověť učitele, kde naleznete další podrobnosti týkající se výstavby kurzu.

Veselé zkoumávání a hodně štěstí při Moodlování!

Pokud se vám Moodle líbí, prosím přispějte a pomožte pokrýt vývojové náklady!