Capabilities/mod/forum:viewqandawithoutposting

Přejít na: navigace, hledání
  • Opravňuje uživatele prohlížet si příspěvky ve fóru typu Otázky a odpovědi bez nutnosti vložit nejdříve svůj příspěvek.

(Tento typ fóra vyžaduje, aby studenti zaslali svoje příspěvky předtím, než se budou moci podívat na příspěvky ostatních studentů. Poté, co vloží svůj příspěvek, mohou studenti sledovat a odpovídat na příspěvky ostatních. Toto nastavení zajišťuje všem studentům rovnou příležitost pro vložení prvního příspěvku, a podporuje tak originální a nezávislé myšlení.)

Studenti obvykle velmi rychle přijdou na to, že pokud do fóra vloží svou odpověď, mohou si prohlédnout odpovědi ostatních, a pokud následně svou odpověď smažou, vrátí se zpět do výchozího stavu. Možná řešení:

  • Sledujte mazání příspěvků ve fóru
  • Změňte oprávnění role Student a znemožněte studentům mazat jejich vlastní příspěvky ;-)