Capabilities/mod/forum:initialsubscriptions

Přejít na: navigace, hledání
  • Opravňuje uživatele být zpočátku automaticky přihlášen k e-mailovému odebírání příspěvků z diskusních fór.
  • Toto oprávnění je ve výchozím nastavení přiděleno rolím Učitel, Učitel bez práva úprav, Student.
  • Oprávnění není ve výchozím nastavení přiděleno rolím Správce a Tvůrce kurzů, tak aby uživatelé s těmito rolemi nedostávali nevyžádané e-mailové zprávy z diskusních fór. Přidělujete-li toto oprávnění roli používané na úrovni systému (např. Správce nebo Tvůrce kurzů), bude přidělování role trvat velmi dlouho – daný uživatel bude totiž přihlašován k odběru zpráv ze všech fór ve všech kurzech.