Upute za instalaciju - Moodle za Windows na USB memoriji

Skoči na: orijentacija, traži

CH Software's WOS - Webserver on a Stick je kompletan paket Apache/PHP/MySQL webserver s wrapper-om što automatski konfigurira i pokreće servere; Small Edition zauzima samo 20 Mb. Publicirano je pod GNU GPL.

Kompletan paket s vanilla Moodle 1.5.3, WOS Portable SE 1.1.1, Apache 2.0.5, PHP 5.1.2 (and 4.4.1) i MySQL 4.1.18-nt - sve besplatno, open source software - zauzima manje od 100Mb.


Instalacija

Kako bi bili najuspješniji, uvijek instalirajte i pokrećite WOS iz korijenske (root) mape diska. Pri prvom pokretanju, WOS konfigurira putanje za servere bazirane na trenutnoj mapi.


Napomena: Budite sigurni da ste zaustavili IIS servise koji možda već rade na vašem računalu!

1. Počnite preuzimanjem zadnje inačice WOS Portable ili WOS Portable Small Edition.

1a. Zahvaljujući Matt Campbell, možete također preuzeti i cijeli Moodle on a Stick (MOS) paket kao jednu zip datoteku s

URL:http://instructor.metrotech.org/~mcampbell/USBMoodle.zip 

(Uključuje Moodle 1.5.3 and 1.6.0, iz 2006, kao i WOS paket) Jednostavno odzipajte datoteku na USB memoriju, pročitajte Readme datoteku radi provjere ispravnosti instalacije i pokrenite:

start.exe 

ako koristite ovu metodu.

2. Odzipajte datoteku i kopirajte na vašu USB memoriju. Prijeđite na USB memoriju i dvoklikom na start.exe pokrenite WOS instalaciju.

3. Izaberite svoj jezik, kliknite na Terms of Use (Uvijeti uporabe). WOS se pokreće i prikazuje WOS Status dialog box (dijaloški okvir statusa) i otvara vaš web preglednik na početnu stranicu WOS-a

  • Trebali biste vidjeti u nastavku početnu stranicu WOS-a.
Apache 2.0.55 is running
PHP 5.1.2 works (or PHP4 if you configured it that way)
MySql 4.1.18-nt is running
Document Root is: F:/www


Apache 2.0.55 radi
PHP 5.1.2 radi(ili PHP4 ako ste konfigurirali na taj način)
MySql 4.1.18-nt radi
Document Root je: F:/www

4. Postavite Bazu podataka (Database) Kliknite na PHPMyAdmin link na početnoj (Start) stranici. U PHPMyAdmin upišite ime baze podataka. npr: 'moodle' i kliknite na Enter.


5. Preuzmite odabranu inačicu Moodle-a s Moodle Download page i odzipajte u svoju www mapu na USB memoriji.

6. Pokrenite instalaciju Moodle-a (Moodle Installation). Koristite gornju mapu i postavke, URL je http://localhost/moodle/install.php.

Potom prođite kroz uobičajenu instalaciju Moodle-a. NAPOMENA: Tijekom postavljanja baze podataka, koristite korijensku (root)kao korisnik baze podataka i ostavite polje za lozinku prazno (upozorenje: sigurnosni rizik ako se otvara na vašem LAN/WAN) Trebalo bi raditi istokao i na webu ili na vašem čvrstom disku Windows instalacija.


Poteškoće

Moodle zahtjeva brojne PHP postavke aktivne da bi radio. Na većini servera one su u osnovnim postavkama. Ipak, primjetio sam da WOS paket zahtijeva isključenje register_globals i uključenje magic_quotes gpc. Ovo je definirano u konfiguracijskj datoteci PHP (obično nazvana php.ini):

WOS Portable je freeware (besplatan) i nema službene podrške.

Ako imate problema poslije pokretanja gornjeg, pogledajte natuknice za poteškoće na WOS Wiki.


Vidite također

Poodle - Moodle uživo na USB memoriji

Poodle (skraćeno za Portable Moodle) je aplikacija dizajnirana omogućiti offline raspodjelu sadržaja Moodle-a.

Moodle je dizajniran ponuditi online okruženje za poučavanje i kolaboraciju (suradnju) između nastavnika i studenata. Brojne obrazovne ustanove izrađuju sadržaje za nastavu i poduku na Moodle-ovoj platformi. Poodle je način prenošenja sadržaja osobama sa sporom ili bez ikakve internetske veze.

Web stranica i preuzimanje