Kudeatzailea

Hona jo: nabigazioa, bilatu

Orri hau eguneratu behar litzateke. Horretarako komeniko litzateke orriaren edukia arretaz aztertzea eta beste hizkuntzetako bertsioekin alderatzea.(Ikusi eguneratu beharreko orri gehiago )


Moodle-k oinarrikzo hiru rol ditu. Kudeatzailea horietako bat da. Gainerako biak irakaslea eta ikaslea dira.