Oppitunnin asetukset

MoodleDocsista
Versio hetkellä 18. syyskuuta 2019 kello 11.33 – tehnyt Lena Selänne (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Malline:Moodle 3.0


Tällä sivulla esitetään toimenpiteet, joilla luodaan tyhjä oppitunti. Näin lisäät oppitunnin kurssisivulle:

 • Valitse Muokkaustila päälle.
 • Valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto. Jos sitä ei ole saatavana, avaa Lisää aktiviteetti valikko.
 • Valitse listasta Oppitunti

Saat kaikki asetukset näkyviin valitsemalla avautuvan sivun oikeassa yläreunassa Näytä kaikki.

Yleiset asetukset

Yleiset

Nimi Oppitunnin nimi toimii kurssisivulla linkkinä. Käytä nimeä, joka kertoo jotain oppitunnin sisällöstä tai tarkoituksesta.

Kuvaus Kirjoita oppitunnin kuvaus.

Näytä kuvaus kurssisivulla Jos tämä on valittuna, kuvaus näkyy kurssisivulla oppitunnin nimen alla.

(Loput asetukset ovat oletusarvoisesti piilotettuina.)

Näkyvyyteen liittyvät asetukset

Avaa tiedosto ponnahdusikkunaan Valitse näytettävä tiedosto, jos haluat oppitunnin alussa näyttää jotain ponnahdusikkunassa. Tarvittaessa jokaisella oppitunnin sivulla näytetään linkki ponnahdusikkunan avaamiseen uudelleen.

Etenemispalkki Jos tämä on käytössä, oppitunnin sivujen alareunassa näytetään edistymistä seuraava prosenttipalkki.

 • Jos oppitunti sisältää vain sisältösivuja eikä lainkaan kysymyssivuja ja opiskelija menee oppituntiin uudestaan, etenemispalkki näyttää alusta asti 100%.
 • Jos oppitunti sisältää kysymyssivuja ja uusinnat on asetuksissa sallittu, etenemispalkki alkaa uusinnoissa 0%:sta..
 • Etenemispalkki toimii oikein vain oppitunneissa, joissa eteneminen on suoraviivaista: Sivu 1 -> Sivu 2 -> jne -> Loppu. Se ei välttämättä näytä oikeaa tilannetta, jos mahdolliset etenemisreitit ovat monimutkaisia.

Näytä tähän mennessä kertyneet pisteet Näyttää opiskelijalle hänen saavuttamansa pisteet jo oppitunnin aikana.

Näytä vasen valikko Valitse tämä, jos haluat näyttää opiskelijoille listan sisältösivuista. Vain ne sivut näytetään, joiden asetuksisa on valittu Näytä vasemmassa valikossa?. Kysymyssivuja ei näytetä.

Näytä valikko kun arvosana on suurempi kuin Tämä asetus määrittelee, täytyykö opiskelijan saada tietty arvosana ennen kuin hän näkee vasemman reunan valikon. Opiskelijan on ensin käytävä oppitunti läpi ilman valikkoa. Vaaditun arvosanan saatuaan hän voi käyttää vasemmanpuoleista valikkoa katsoakseen oppituntia uudelleen.

Diaesitys Näytetäänkö oppitunti diaesityksenä? Diaesitysten korkeus, leveys ja taustaväri määritetään ylläpitäjän asetuksissa: Sivuston hallinta > Moduulit > Aktiviteettimoduulit > Oppitunti.

Vastausten maksimimäärä Tämä asetus määrittää vaihtoehtojen enimmäismäärän monivalintakysymyksissä. Voit muuttaa asetusta milloin tahansa, koska se vaikuttaa vain opettajan näkymään, ei mahdollisesti aikaisemmin annettuihin vastauksiin.

Käytä oletuspalautetta Jos tämä on käytössä ja kysymykseen ei ole määritetty kysymyskohtaista palautetta, näytetään oletuspalaute. Tyypillisesti oletuspalaute on "Oikea vastaus" tai "Väärä vastaus". Jos tämä ei ole käytössä ja kysymyskohtainen palaute puuttuu, opiskelija ei saa mitään palautetta.

Linkitä seuraavaan aktiviteettiin Valitse aktiviteetti alasvetovalikosta, jos haluat antaa oppitunnin lopussa linkin johonkin toiseen kurssin aktiviteettiin.

Näkyvyys opiskelijoille

Oppitunti aukeaa/sulkeutuu Tämä asettaa ajan, jona oppitunti on opiskelijoiden käytettävänä.

Suoritusaika Voit asettaa aikarajan oppitunnin suorittamiselle. Aika voi olla sekunteja, minuutteja, tunteja, päiviä tai viikkoja. Opiskelija näkee paljonko aikaa on jäljellä. Ajan loppuminen ei estä oppitunnin jatkamista, mutta myöhässä annettuja vastauksia ei lasketa arvosanaan.

Salasanasuojattu oppitunti Jos haluat, että oppitunnille pääsee vain salasanalla, muuta valinnaksi Kyllä ja kirjoita salasana tekstikenttään.

Esitietona vaadittu oppitunti

note icon.png Huomaa: Tämä asetus näkyy vain jos käytössäsi on aikaisemmasta Moodlen versiosta periytyvä kurssi, jossa käytettiin esitietona vaadittuja oppitunteja.


Etenemisen hallinta

Salli oppitunnin uusiminen Tämä lisää Tarkastele oppituntia -painikkeen oppitunnin viimeiselle sivulle opiskelijoiden kannustamiseksi käymään oppitunnin läpi uudelleen.

 • Tämä ei mahdollista vastausten muuttamista, vaan vain niiden tarkastelun.

Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Jos tämä on käytössä, opiskelija voi väärän vastauksen jälkeen halutessaan yrittää kysymystä uudelleen, saamatta siitä pisteitä.

 • Älä käytä tätä, jos vastaukset ovat esseemuotoisia.

Vastauskertojen maksimimäärä Voit valita kuinka monta kertaa opiskelija voi yrittää vastata kysymykseen. Maksimin saavutettuaan opiskelija siirretään seuraavalle sivulle. Tämä voi toimia joko yhdessä edellisen asetuksen kanssa tai siitä riippumatta:

 • Jos Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen ei ole valittuna, opiskelija voi yrittää kysymystä uudelleen, mutta ei saa siitä lisää pisteitä.
 • Jos Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen on valittuna, opiskelija voi yrittää kysymystä uudelleen ja voi saada lisää pisteitä.
note icon.png Huomaa: Testaa oppitunti käyttäen todellista opiskelijan käyttäjätiliä. Opettajan esikatselunäkymä tai roolin vaihtaminen asetuksissa ei välttämättä anna täysin oikeaa kuvaa.


Toiminto oikean vastauksen jälkeen Valitse minne haluat opiskelijan siirtyvän oikean vastauksen jälkeen. Tarkempia tietoja on sivulla Oppitunnin käyttäminen.

 • Normaali - seuraa oppitunnin polkua: Yleensä tämä näyttää seuraavan sivun.
 • Näytä katsomaton sivu: Sivut näytetään satunnaisessa järjestyksessä näyttämättä mitään sivua kahdesti.
 • Näytä vastaamaton sivu: Sivut näytetään satunnaisessa järjestyksessä siten, että sivut, joissa on vastaamattomia kysymyksiä, näytetään uudestaan.

Näytettävien sivujen määrä Tarvitset tätä vain jos valitsemasi Toiminto oikean vastauksen jälkeen on Näytä katsomaton sivu tai Näytä vastaamaton sivu. Kaikki sivut näytetään jos tämän asetuksen valinta on "0".

Arviointi

Aseta arvioinnin Tyyppi, Asteikko, Maksimiarvosana, Arvosanojen kategoria ja Hyväksymisraja. Hyväksimymisrajan ylittävät arvosanat on mahdollista liittää aktiviteettien automaattiseen merkitsemiseen suoritetuiksi ja ehdolliseen julkaisuun niin, että opiskelija pääsee toiseen aktiviteetiin vain saatuaan hyväksytyn arvosanan.

Harjoitusoppitunti Harjoitusoppituntienkin tulokset tallennetaan uusimmassa Moodle-versiossa. Jos haluat, että opiskelijat voivat yrittää harjoitusoppituntia useampia kertoja, valinnan Uusinnat sallittu on oltava Kyllä.

note icon.png Huomaa: Jos käytät aikaisemmasta versiosta periytyvää oppituntia, Uusinnat sallittu -valinta on harjoitusoppitunneilla automaattisesti Kyllä. Tarkista tämä asetus.


Muokattu pisteytys Jos tämä on käytössä, jokaiselle vastaukselle voidaan antaa numeerinen pistearvo (positiivinen tai negatiivinen).

Uusinnat sallittu Tämä asetus määrittää, voivatko opiskelijat tehdä tehtävän useammin kuin kerran vai eivät.

Huomaa, että tämä asetus koskee vain oppitunteja, joihin sisältyy kysymyssivuja. Jos oppitunnissa on vain sisältösivuja, sen uusiminen on aina sallittu.

Uusintojen käsittelytapa Jos sallit uusinnat, valitse haluatko käyttää arvosanana korkeinta saavutettua vai yritysten keskiarvoa.


Kysymysten minimimäärä Aseta pienin sallittu kysymysten määrä, josta opiskelijan arvosana lasketaan. Opiskelijalle näytetään, moneenko kysymykseen hän on vastannut ja moneenko on vielä vastattava.

 • Jos käytät vain sisältösivuja, jätä asetukseksi "0"
 • Kerro oppitunnin etusivulla, moneenko kysymykseen opiskelijoiden on vähintään vastattava.

Moduulien yleiset asetukset

Moodlen moduulien asetuksissa on usein osio ""Moduulien yleiset asetukset", joka sisältää moduuleissa yleisesti käytettäviä asetuksia.

Lisätietoja englanniksi: Common module settings

Rajoita pääsy/Opiskelijoiden edistyminen

Nämä asetukset ovat näkyvissä, jos Pääsyn rajoittaminen ja Edistymisen seuraaminen on otettu käyttöön sekä sivuston että kurssin asetuksissa.

 • Tavallisten edistymisen seuraamisen asetusten lisäksi Oppitunnin asetuksissa on käytettävissä myös Vaadi pääsy loppuun ja Vaadi suoritusaika.

Ryhmä- tai käyttäjäkohtaiset poikkeukset

Kun oppitunti on luotu, voit tehdä joitakin asetuksia koskevia poikkeuksia tietyille käyttäjille tai ryhmille. Tätä koskevat asetukset ovat Asetukset-lohkossa olevissa Oppitunnin asetuksissa:

oppitunnin poikkeukset.png

Voit tehdä poikkeuksia salasanaan, saatavuusaikaan, aikarajoihin, vastauskertoihin ja uusintoihin. Kun valitset asetuksissa ryhmä- tai käyttäjäkohtaiset poikkeukset, pääset valitsemaan, mitä ryhmää tai käyttäjää poikkeus koskee ja mikä on poikkeuksen sisältö.

Tallennettuasi poikkeuksen se näytetään listassa, joka sisältää kaikki muutkin poikkeukset.


Katso myös

Oppitunti (aktiviteetti)

Oppitunnin rakentaminen

Oppitunnin asetukset - ylläpitäjän asetukset