Muokkaussuositukset

MoodleDocsista
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Sivun oikean reunan valikossa näkyvät suomenkieliset linkit vievät suomenkielisille ohjesivuille (fi), mutta englanninkieliset linkit ohjautuvat englanninkielisille sivuille (en). Voit myös auttaa kääntämään linkkien kohdesivuja englannista suomeksi. Tehtyäsi käännökset, vaihda samalla ohje-sivuvalikon eli ns. navigointimallineen en-linkit fi-linkeiksi.


Moodlen versiopäivitysten mukaiset muutokset opettajan oppaaseen

Kun Moodlen versio vaihtuu ja ohjeistusta on syytä muuttaa, toimitaan näin:

1. Siirry muokattavalle sivulle Opettajan oppaassa ja ota se muokkaustilaan (suositus: Muokkaa wikitekstiä) (allaoleva ohje koskee Moodlen 3.x-versioita) WIKImuokkaus1.png

2. Ota koko sivun sisältö talteen leikepöydälle (ctrl + c). Sulje sivu.

3. Luo kokonaan uusi sivu opettajan oppaaseen. Saat uuden sivun kirjoittamalla selaimen osoiteriville sivun nimen eli esimerkiksi "https://docs.moodle.org/3x/fi/Uudensivunnimi". Käytä uuden sivun nimessä mielellään A) alkuperäisen sivun nimeä ja B) versiotietoa (se Moodlen versio, johon ohje liittyy). Sivun nimet aloitetaan isolla alkukirjaimella.

  • luotavan sivun nimeksi tulee siis alkuperäisen sivunnimen ohella olemassa olevan sivun versio esim. "Tutustu Moodleen 3.4" tai "Tutustu Moodleen 3.11"
  • ota luomasi uusi sivu muokkaustilaan
  • kopio uuden sivun sisällöksi kokonaisuudessaan leikepöydälle talteen ottamasi sisältö (ctrl + v)
  • muuta sivulla oleva luokka (sivun alareunassa) version mukaan kirjoittamalla se hakasulkeisiin esimerkiksi näin: luokka.png. Luokkia voi olla useita, jos on tarpeen.
  • muuta tarvittaessa sivulla oleva malline kirjoittamalla versioon liittyvä malline tupla-aaltosulkeiden sisään (sivun alussa) esim. malline.png. Malline on navigaatio-lohko sivun oikeassa reunassa. Myös vanhan mallineen voi jättää sivulle.
  • tallenna luomasi sivu, uudella nimellä (& vanhalla sisällöllä)

4. Palaa alkuperäiselle sivulle ja muokkaa se vasta nyt uuden Moodle-version mukaiseksi + vaihda kuvat tarvittaessa uusiin! Näin uusin ohje säilyy samalla paikalla ja vanha arkistoidaan omaan luokkaansa (ei hävitetä)

5. Tee mielellään myös "ristiin linkitys" uudelle ja vanhalle sivulle ("Katso tarvittaessa eri Moodle-versioiden mukaiset ohjeet LINKKI"), jotta opettajat löytävät oman Moodlensa mukaisen ohjeen helpommin


Opettajan oppaan uusin versio avautuu siis aina suoraan päätasolta https://docs.moodle.org/3x/fi/Opettajan_opas

  • Vanhemmille ohjeversioille tehdään aina tarvittaessa omat luokkansa: Luokka:Moodle 2.3, Luokka:Moodle 2.4 jne., jotta eri versioiden käyttäjille olisi omat ohjeensa edeleen käytössä
  • Päivitykset tehdään yhteen opettajan oppaaseen siihen saakka, kun käytössä on Moodlen versio 2.*
    • Kun/jos tulevaisuudessa otetaan käyttöön Moodlen versioon 3.* on Moodlessa varmaankin odotettavissa laajempaa uudistusta, jolloin voidaan pyytää moodle.orgin ylläpidolta kokonaan uusi, rinnakkainen wikialue, jolloin meillä on käytössä suomenkielinen "Opettajan opas 2.*" ja "Opettajan opas 3.*"

Organsaatiokohtaiset ohjeet

Kerää VAIN OMAA organisaatiotasi koskevat ohjeet luokkaan Organisaatiokohtaiset. Tee sinne oma sivu, jonne keräät omat ohjeenne. Katso malliksi Helsingin yliopiston esimerkki. Kansallisessa Moodleringissä sovittiin, että organisaatiokohtaisille sivulle annetaan nimeksi:

organisaation lyhenne + sivun nimi eli esimerkiksi "HY-Plagiaatintunnistus" tai "HY-Moodletuki-opettajille"

Mediawikin editointi

Katso tarvittaessa myös yksityiskohtaisemmat mediawikin editointiohjeet.