Vuorovaikutus ja viestintä kurssiyhteisössä

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tätä sivua ollaan päivittämässä ja se on vielä keskeneräinen, katso tarvittaessa englanninkielinen dokumentaatio tai Moodlen 3-version ohjeet.


Kun käytät Moodlea kurssillasi, on suositeltavaa keskittää kaikki kurssin vuorovaikutus, viestintä ja ohjeistus Moodleen. Näin kaikki kurssiin liittyvät asiat löytyvät yhdestä paikasta eikä tietoa tarvitse etsiä erikseen esimerkiksi sähköposteista. Jos joku osallistujista suosii sähköpostiviestintää, on mahdollista mm. tilata keskusteluiden viestit myös omaan sähköpostiin.

Kerro opiskelijoille, että viestintä on Moodlessa ja opettaja olettaa opiskelijan seuraavan Moodlea aktiivisesti kurssin ajan.

Viestintä kurssin opiskelijoiden kanssa

Suositeltavaa on, että Moodle-alueella on kaikille yhteinen Keskustelualue. Opettaja voi ohjata opiskelijoita alueella ja myös opiskelijat voivat keskustella kurssista ja kysyä esim. kurssin sisällöistä ja käytännön asioista siten, että kaikki kurssilaiset näkevät mitä kysytään ja mitä vastataan. Näin yhden opiskelijan kysymys ja opettajan vastaus hyödyttävät kaikkia kurssin osallistujia, eikä opettajan tarvitse vastata samoihin kysymyksiin useaan kertaan esim. sähköpostitse tai luennolla. Jotta saat tiedon keskustelualueen viesteistä, varmista että keskustelualueen asetukset sallivat keskusteluaeen viestien tilaamisen sähköpostiin.

Moodle-alueella on valmiina Uutiset-alue opettajan tiedottamista varten. Se on tarkoitettu opettajan yksisuuntaiseen viestintään, sillä opiskelijoilla ei ole alueella kirjoitusoikeutta. Moodle-alueella on myös Viimeisimmät uutiset -lohko, johon opettajan uutisiin kirjoittamat viestit kerääntyvät. Kiireiset viestit opiskelijoille voi hoitaa Uutiset-alueen kautta. Käytä Uutiset-aluetta harkitusti, jotta viestien informaatioarvo säilyy ja opiskelijalle ei koe tulleensa spämmätyksi. Jos Uutiset-alue ei ole käytössä, sen voi piilottaa opiskelijoilta ja ottaa käyttöön vasta kun kiireelliselle viestinnälle on tarvetta. Lue terkemmin: Uutiset

Viestintä ryhmille/ryhmissä

Jos opiskelijat työskentelevät ryhmissä, hyödynnä Moodlen ryhmätoiminnallisuuksia. Kun olet luonut kurssille ryhmiä, voit perustaa ryhmille omia, muilta suljettuja tai kaikille näkyviä, keskustelualueita. Tällöin voit myös opettajana viestiä keskustelualueelle tietylle ryhmälle. Ks. Miten luon ryhmille omat keskustelualueet?.

Lisäksi ryhmät voivat hyödyntää ryhmäviestejä, joiden avulla ryhmien jäsenet voivat lähettää viestejä koko ryhmälle.

M401viestit1.png

Ryhmäviestit löytyvät käyttäjävalikon alta kohdasta Viestit. Pääset viestivalikkoon myös klikkaamalla puhekupla-symbolia (klikkaa alhaalta "Näytä kaikki" päästäksesi koko ruudun näkymään).

M401viestit2.png

Tämä edellyttää, että opettaja on ottanut toiminnon käyttöön ryhmän asetuksissa ks. ao. kuva. Huom. Opettajan on myös itse oltava ryhmän jäsen, jos hän haluaa lähettää ryhmäviestejä.

m36 ryhmäviestit ryhmän asetukset.PNG

Kahdenkeskinen viestintä

Voit myös lähettää viestin vain yhdelle opiskelijalle, ks. Viestit.

Kun haluat keskustella tietystä tehtävästä opiskelijan kanssa esim. muistuttaa palauttamattomasta yksilötehtävistä, voit käyttää siihen tehtävän palautetoimintoa. Huolehdi, että opiskelijoilla on edelleen mahdollisuus tehtävän palautukseen ts. älä käytä asetuksissa ehdotonta takarajaa. Vastaavasti voit hyödyntää palautetta tehtävän palautusmahdollisuuden lukitsemiseen siinä vaiheessa, kun et enää halua vastaanottaa (esim. riittävän myöhässä olevia) töitä!

Lisätietoa