Suoritusten seuranta ennen versiota 3.11

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun
Malline:Moodle 3.0Suoritusten seuranta eli opiskelijoiden edistymisen seuraaminen kurssialueella.

Jos käytät Moodlen versiota 3.11 ks. Suoritusten seuranta.

Yleistä edistymisen seurannasta

Kun edistymisen seuranta otetaan käyttöön:
 • opiskelijat voivat seurata kurssilla edistymistään
 • opettajana voit näppärästi seurata kurssilaisten edistymistä
 • voit hallinnoida suoritusten seurantaa Kurssin suoritus -kohdassa (Asetukset-lohko)
 • voit hyödyntää Rajoita pääsy -asetuksen kohtaa Aktiviteetin suoritus, jonka avulla voit esimerkiksi päästää opiskelijan etenemään kurssilla vasta kun edellinen tehtävä on tehty.

Huomaa, että edistymisen seuranta ei ole kytköksissä arviointikirjaan.

Ks. yleisesittely
Video englanniksi: Activity completion: Moodle 3.4

Ks. video

Tarkempi ohje:

Jos Suoritusten seuranta ei ole päällä kurssialueellasi, laita se päälle: Asetukset-valikko > Ylläpito > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta: "Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön". Ks. tarkempi ohje.

m28 muokkaa asetuksia ss.png

Asetukset-valikon kohdasta Kurssin suoritus voit muokata kurssin suoritusasetuksia.

Ehtojen määrittely

Tämän jälkeen kaikkien aktiviteettien ja aineistojen (esim. keskustelu, tehtävä, tentti, tiedosto, sivu) asetuksiin tulee uusi asetus Opiskelijoiden edistyminen.

Suoritusten seurannalle on kolme erilaista vaihtoehtoa:

 • Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa: Valitse, jos et halua aineistoa/aktiviteettia seurantaan.
 • Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi: Opiskelijat voivat itse rastittaa aktiviteetin/aineiston tehdyksi. Pitkillä kurssialueilla tämä toimii opiskelijan tarkistuslistana, että kaikki esim. vaadittavat aineistot on käyty läpi.
 • Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät: Voit asettaa tarkempia automaattiehtoja suoritukselle, esim. arvosana tiettyyn päivämäärään mennessä, kuten alla esimerkkikuvassa on valittu.

m28 suoritusten seuranta valinnat.png

Määrittele seuraavaksi, millä ehdoilla aineisto/aktiviteetti on suoritettu. Ehdot vaihtelevat hieman eri aktiviteettien välillä.

Keskustelu-aktiviteetissa voit määritellä, kuinka monta keskustelun aloitusta ja/tai vastausta opiskelijan pitää laittaa alueelle, jotta aktiviteetti on edistymisen seurannassa tehty.

m33 keskustelu seuranta.PNG

Tehtävä-aktiviteetissa voi ehtona olla se, että opettaja arvioi tehtävän. Huomaa, että myös hylätyn arvioinnin saaneet näkyvät tehtyinä.

m33 tehtävä edistyminen.PNG

Tentti-aktiviteetissa voit määritellä läpäisyarvosanan, jonka saatuaan tentti näkyy edistymisen seurannassa tehtynä.

m33 tentti edistyminen.PNG

Kun Oltava tehtynä -päivämäärä on otettu käytöön, ajankohta näkyy Katsaus kursseistani -sivulla Aikajana-välilehdellä. Malline:Moodle 3.3

Voit muokata suoritusten seurannan kurssikohtaisia oletusasetuksia sekä muuttaa useamman aineiston/aktiviteetin ehtoja yhdellä kertaa Asetukset-lohkon kohdasta Kurssin suoritus. Ks. video Activity Completion Enhancements In Moodle 3.3.

Suoritusten seuranta opettajana

Kun suoritusten seuranta on otettu käyttöön kurssialueen tasolla ja lisäksi vähintään yhdessä aktiviteetissa, kurssialueen Asetukset-lohkon Raportit-kohtaan tulee lisäalakohta 'Aktiviteettien suoritus', jossa näkyy yhteenveto kaikkien opiskelijoiden edistymisestä kussakin seurantaan lisäämästäsi aineistosta ja aktiviteetista. Raportissa näkyvät opiskelijatiedot ovat opiskelijan nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus.

m28 suoritusten seuranta raportti.png

Opettaja voi ottaa käyttöön myös Kurssisuorituksen tila -lohkon, josta opettaja pääsee katsomaan kurssin raporttia.

Suoritusten seuranta opiskelijana

Opettajasi on saatanut tarjota sinulle mahdollisuuden seurata ja kirjata edistymistäsi kurssialueella (ja samalla saada itselleen mahdollisuuden seurata kaikkien kurssialueen opiskelijoiden edistymistä). Moodlessa tämä tehdään toiminnallisuudella Suoritusten seuranta, joka mahdollistaa sekä opiskelijoiden omat muistiinpanonomaiset merkinnät että automaattiset suoritusmerkinnät opettajan asettamien suoritusehtojen mukaan.

Käytä suoritusten seurantaa esimerkiksi

 • muistiinpanoina itsellesi siitä, mitkä opettajan jakamat materiaalit olet jo lukenut ja mitkä ovat vielä lukematta
 • tehtyjen tehtävien suoritusten seuraamiseen

Opiskelija näkee oman edistymisensä

Kun opettaja on ottanut suoritusten seurannan käyttöön kurssialueella ja vähintään yhdessä kurssialueen aktiviteetissa, näkee opiskelija kurssialueen otsikkopalkissa tekstin Oma edistymiseni ja sen vieressä infokentän, josta saa lisätietoa. Opiskelija näkee jokaisen aineiston ja aktiviteetin kohdalla ruudun keskipalstan oikeassa reunassa, kuten kuvassa alla. Suoritusmerkinnöissä on neljä vaihtoehtoa:

 • Ruutu tyhjänä, kuten alla "Kurssin suorituskriteerit...": opiskelija saa itse merkitä aineiston/aktiviteetin tehdyksi, mutta ei ole vielä niin merkinnyt
 • Ruutu sinisellä ruksilla, kuten alla "Kurssin aikataulusuunnitelma": opiskelija on merkinnyt itse aineiston/aktiviteetin suoritetuksi
 • Katkoviivaruutu tyhjänä, kuten alla "Esitietokysely...": opiskelija ei vielä läpäissyt opettajan asettamaa automaattista suoritusehtoa
 • Katkoviivaruutu sinisellä ruksilla, kuten alla "Kurssin lukemisto": opiskelija on läpäissyt opettajan asettaman automaattisen suoritusehdon.
 • Katkoviivaruutu vihreällä ruksilla, kuten alla "Ensimmäinen oppitunti": opiskelija on läpäissyt opettajan asettaman automaattisen suoritusehdon hyväksymisrajan ylittävällä arvosanalla

m29 oma edistymiseni.png

Opiskelija näkee edistymistään kuvaavaan ympyrädiagrammin myös Katsaus kursseistani -sivulla. Diagrammi näyttää, kuinka monta prosenttia edistymisen seurannassa mukana olevista toiminnoista Moodlessa on tehty. Huom. Vaikka diagrammin mukaan olisit tehnyt 100 % kurssista, se ei välttämättä tarkoita että kurssi olisi suoritettu: opettaja ei välttämättä ole määritellyt edistymisen seurantaan kaikkia kurssin pakollisia tehtäviä ja tenttejä. Malline:Moodle 3.3

Suoritusten seuranta käyttöön - vaihe vaiheelta

 1. Tarkista, että suoritusten seuranta on päällä kurssillasi: Asetukset-lohko kohta Muokkaa asetuksia, sieltä kohdasta Suoritusten seuranta valitse "Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön" > "Kyllä" > Tallenna muutokset.
 2. Laita tämän jälkeen suoritusten seuranta päälle jokaisessa sellaisessa aineistossa ja aktiviteetissa, jonka haluat olevan mukana edistymisen seurannassa: ko. aineiston tai aktiviteetin Asetukset-lohkosta Muokkaa asetuksia, sieltä asetusryhmä Aktiviteettien suoritus, jossa pudotusvalikosta Suoritusten seuranta on valittava tarpeen mukaan joko
  1. Opiskelijat voivat manuaalisesti merkitä tämän aktiviteetin suoritetuksi, jolloin opiskelijalla näkyy kurssialueella rastittava ruutu ko. aktiviteetin kohdalla
  2. Näytä aktiviteetti suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, jolloin huomaa, että vaihtoehdot vaihtelevat aineisto- ja aktiviteettikohtaisten toiminnallisuuksien mukaan. Esim. keskustelualueella voit määritellä, montako viestiä osallistujien on kirjoitettava tai keskustelua aloitettava, että saa suoritusmerkinnän, mutta tiedostosta voit vain määritellä, että se pitää avata suoritusmerkinnän saamiseksi. Katso alta joitain esimerkkejä.

Aktiviteettikohtaisia esimerkkejä suoritusten seurannan mahdollisuuksista

Huomaa, että on myös linjakasta kertoa opiskelijoille, miten tai millä perusteella heidän toimintaansa seurataan, joten muista kertoa valitsemistasi suoritusehdoista esim. tehtävänannon yhteydessä.

Keskustelualue

Opiskelijan pitää kirjoittaa vähintään 5 viestiä, joista vähintään 2 uutta keskustelunaloitusta ja vähintään 3 vastausta toisten keskustelunavauksiin. Keskustelut on tehtävä tiettyyn pvm mennessä.

m28 suoritusten seuranta keskustelualue.png

Opettajan jakama tiedosto tai sivu

Opiskelijan on avattava aineisto, jotta suoritusehdot täyttyvät. Huomaa, että aineiston avaaminen Moodlessa ei välttämättä tarkoita sen lukemista. Avaamista ei ole rajoitettu tehtäväksi tiettyyn määräaikaan mennessä.

m28 suoritusten seuranta aineisto.png

Tehtävä

Opettajan on annettava tehtävästä arviointi, minkä jälkeen opiskelijalla näkyy suoritusmerkintä. Huomaa, että arvosana voi olla myös Hylätty tai 0/5. Tehtävä on jätettävä tiettyyn pvm mennessä.

m28 suoritusten seuranta tehtava.png

Palaute

Suoritusmerkintä kirjataan kun opiskelija on vastannut palautekyselyyn tiettyyn pvm mennessä.

m28 suoritusten seuranta palaute.png

Edistymisen seuranta ja lohkot

Edistymisen seurannan tukena voi hyödyntää lohkoja: