Oppitunnin käyttäminen

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Tällä sivulla esitellään opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutusta Moodlen oppitunneilla, kun oppitunnit on jo luotu. Oppitunnin luomista ja sen sisällön rakentamista käsitellään sivuilla Oppitunnin luominen (asetukset) ja Oppitunnin rakentaminen.

Opiskelijan näkymä

Kun opiskelija napsauttaa kurssisivulla oppituntia, hänelle avautuu johdantosivu, jolla on yksi tai useampi painike, joista pääsee jatkamaan etenpäin.

 • Näkymän sisältö riippuu siitä, mitä valintoja opettaja on tehnyt oppituntia luodessaan. Esimerkiksi opettaja on valinnut näytetäänkö sivulla lista oppituntiin sisältyvistä sivuista tai edistymistä kuvaava palkki.
 • Oppitunnin kuluessa opiskelijat näkevät tietoa sisältäviä sisältösivuja tai erilaisia kysymyssivuja, jotka voidan arvostella. Kysymyssivun jälkeen seuraa palautesivu, jolla näkyy myös opiskelijan antama vastaus.

Lessonexample opiskelija.png

 • Oppitunti päättyy, kun opiskelija on täyttänyt opettajan asettamat vaatimukset. Vaatimuksena voi olla oikea vastaus tiettyyn määrään kysymyksiä, käyminen tarpeeksi monella sisältösivulla tai tietyn navigointipolun seuraaminen. Oppitunnin lopuksi näytetään päätössivu, jolla näytetään mahdollinen arvosana ja jolta pääsee takaisin kurssisivulle.
note icon.png Huomaa: Moodlen versiosta 2.8.3 eteenpäin, Näytä arvosanat -linkkiä ei näytetä, jos arviointien näyttäminen opiskelijalle on poistettu käytöstä kurssin asetuksissa tai jos oppitunti on harjoitusoppitunti. Saavutettu pistemäärä kuitenkin näytetään lopussa, ellei kysessä ole harjoitusoppitunti.


Opettajan näkymä

Kun opettaja napsauttaa kurssisivulla oppituntia, hän näkee sivun yläosassa välilehtiä, joiden avulla hän voi, esikatsella tai muokata oppituntia, tarkastella raportteja ja arvioida esseitä.

opettajan näkymä.png

Esikatsele

Oppitunti avautuu esikatselutilassa. Tulokset näytetään vain, jos opettaja vaihtaa itsensä asetuslohkossa opiskelijan rooliin.

Muokkaa

Opettaja voi muokkausvälilehdellä tehdä muutoksia oppituntiin sen luomisen jälkeen. Käytettävisä on kaksi erilaista näkymää: tiivistetty ja laajennettu. Tarkempia tietoja oppitunin muokkaamisesta on sivulla Oppitunnin rakentaminen.

Raportit

Raporttivälilehdellä näytetään tietoja oppituntia käyttäneiden opiskelijoiden suorituksista. Sivulla on kaksi alavälilehteä: Yleistä ja Tarkemmat tiedot.

Yleistä
 • Opettaja voi tarkastella opiskelijan vastauksia yksittäisiin kysymyksiin napsauttamalla suorituskertaa. Opiskelijan suorituskerta on myös mahdollista poistaa valitsemalla kyseinen suorituskerta ja vaihtamalla alasvetovalikossa valinnaksi Poista.
 • Yleistä-välilehdellä näytetään myös yleisiä tilastoja, kuten Pisteiden keskiarvo, Suoritusaikojen keskiarvo, Paras tulos, Alin tulos, Pisin suoritusaika ja Lyhin suoritusaika.
Tarkemmat tiedot
 • Tällä välilehdellä näytetään yksityiskohtaisempia tietoja yksittäisistä kysymyksistä.

Oppituntien arviointi

Että oppituntia olisi mahdollista arvioida, sen on sisällettävä ainakin yksi kysymys, josta voi saada pisteitä, ja oppitunti ei saa olla asetettu harjoitusoppitunniksi. Arvosanat lasketaan, kun opiskelija on suorittanut oppitunnin. Arvosanat tallennetaan kaikista yrityksistä.

Esseiden arviointi

Jos oppitunti sisältää esseekysymyksen, opettaja voi antaa esseille arvosanat Arvioi esseet -välilehdellä tai Asetuksissa: Oppitunnin asetukset > Arvioi esseet.

 • Valmiit esseet näytetään opiskelijan nimen vieressä.
 • Arvioimattomat esseet näytetään punaisella pohjalla.
 • Kun opettaja on arvioinut esseen, väri muttuu keltaiseksi.
 • Kun opettaja napsauttaa Lähetä arvioidut esseet -linkkiä, väri muuttuu vihreäksi.

Etenemisen hallinta

 • Asetukset > Oppitunnin asetukset > Muokkaa asetuksia > Etenemisen hallinta -ryhmä

Näiden esimerkkien tarkoitus on auttaa ymmärtämään etenemisen hallinnan asetuksia. Huomaa:

 • Salli oppitunnin uusiminen koskee koko oppitunnin uusimista.
 • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen koskee yksittäisen kysymyksen yrittämistä uudelleen. Jos opiskelijan vastaus ei ole oikein, hänelle annetaan kaksi vaihtoehtoa: paluu kysymykseen ja jatkaminen seuraavalle sivulle.
 • Vastauskertojen maksimimäärä on tarkoitettu estämään opiskelijan jääminen jumiin kysymyssivulle, jolla hän valitsee väärän vastauksen useita kertoja. Tämä asetus voi kumota muut asetukset, kuten oppitunnin uusiminen ja yrittäminen uudelleen. Jos asetettu määrä ylittyy, kysymyksestä ei tallenneta pisteitä.

Tapaus 1

Opettaja haluaa, että opiskelijat voivat käydä oppitunnin läpi ja yrittää vastata kysymyksiin korkeintaan kolme kertaa. Opettaja haluaa, että opiskelijat näkevät juuri kyseistä vastausta koskevan palautteen.

 • Etenemisen hallinta -asetukset.
  • Salli oppitunnin uusiminen Kyllä
  • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Ei
  • Vastauskertojen maksimimäärä 3
  • Käytä oletuspalautetta Ei
  • Näytettävien sivujen määrä 0
  • Diaesitys Ei
 • Opiskelija, joka valitsee väärän vaihtoehdon, näkee:
  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun väärän vastauksen palautteen, jos se on kirjoitettu
  • "Kyllä, haluan vastata uudestaan" -painikkeen
  • "Jatka" -painikkeen
 • Opiskelija, joka valitsee oikean vaihtoehdon, näkee:
  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun oikean vastauksen palautteen, jos se on kirjoitettu
  • "Jatka" -painikkeen

Tapaus 2

Opettaja haluaa, että opiskelijat voivat yrittää vastata kuhunkin kysymykseen korkeintaan kolme kertaa. Opettaja haluaa, että opiskelijat näkevät vain oletuspalautteen.

 • Etenemisen hallinta -asetukset.
  • Salli oppitunnin uusiminen Ei
  • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Kyllä
  • Vastauskertojen maksimimäärä 3
  • Käytä oletuspalautetta Ei
  • Näytettävien sivujen määrä 0
  • Diaesitys Ei
 • Opiskelija, joka valitsee väärän vaihtoehdon, näkee:
  • Oletuspalautteen Ei aivan. Haluaisitko yrittää uudelleen?
  • "Kyllä, haluan vastata uudestaan" -painikkeen
  • Ei, haluan siirtyä seuraavaan kysymykseen -painikkeen
note icon.png Huomaa: Jos väärän vastauksen siirtymisen asetus on Tämä sivu ja vastauskertojen maksimimäärää ei ole ylitetty, opiskelija palaa kysymykseen, vaikka valitsisi Ei, haluan siirtyä seuraavaan kysymykseen.


 • Opiskelija, joka valitsee oikean vaihtoehdon, näkee:
  • Tekstin "Vastauksesi: (oikean vastauksen teksti)"
  • Mahdollisen oikeaa vastausta varten kirjoitetun tekstin
  • "Jatka" -painikkeen

Tapaus 3

"Hidaste nopeille napsauttelijoille". Opettaja haluaa, että opiskelijat voivat vastata kysymyksiin vain kerran. Vastattuaan opiskelijat näkevät opettajan tekemän palautteen - tai oletuspalautteen, jos opiskelijan valitsemalle vaihtoehdolle ei ole tehty omaa palautetta.

 • Etenemisen hallinta -asetukset.
  • Salli oppitunnin uusiminen Ei
  • Tarjoa mahdollisuus yrittää kysymystä uudelleen Ei
  • Vastauskertojen maksimimäärä 1
  • Käytä oletuspalautetta Kyllä
  • Näytettävien sivujen määrä 0
  • Diaesitys Ei
 • Opiskelija, joka valitsee väärän vaihtoehdon, näkee:
  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun väärän vastauksen palautteen TAI oletuspalautteen
  • "Kyllä, haluan vastata uudestaan" -painikkeen
  • "Jatka" -painikkeen
note icon.png Huomaa: Jos väärän vastauksen siirtymisen asetus on Tämä sivu, opiskelija palaa kysymykseen, vaikka valitsisi Jatka.


 • Opiskelija, joka valitsee oikean vaihtoehdon, näkee:
  • Tätä kysymystä varten kirjoitetun oikean vastauksen palautteen TAI oletuspalautteen
  • "Jatka" -painikkeen

Ideoita oppituntien käyttämiseen

Oppitunti soveltuu käytettäväksi hyvin erilaisiin aktiviteetteihin, koska sen navigointiin voi tehdä haaroja, joiden läpikäymistä ei välttämättä tarvitse pisteyttää. Alla on joitain ehdotuksia, lähestymistavoiksi, joissa ei vain käydä läpi kysymyssivuja.

Itseohjautuva uuden asian oppiminen

Käytä oppituntia johdantona uuteen asiaan. Osallistuja aloittaa tietämättä mitään ja voi edistyä omaan tahtiinsa. Hänen annetaan katsoa asioita uudelleen, kunnes han itse haluaa jatkaa seuraavaan asiaan. Tätä voi edistää myös seuraava:

Kannusta erilaisia oppimistyylejä

Kun esittelet oppitunnissa uuden asian, tarjoa sivuja, joilla asia esitetään erilaisilla tavoilla, jotka sopivat erilaisiin tapoihin oppia. Esimerkiksi painike "Haluatko lukea?" vie tekstiä sisältävälle sivulle, "Haluatko katsoa videon?" näyttää videon ja "Haluatko kuunnella ohjeet?" vie puhetta sisältävälle sivulle.

Roolipelit ja päätöksentekoharjoitukset

Rakenna oppitunti niin, että osallistujan on tehtävä päätöksiä - ja seuraavan sivun tilanne riippuu valinnasta. Esimerkiksi miten loukkaantunutta ihmistä hoidetaan, miten toimia asiakaspalvelijana hankalan asiakkaan kanssa tai eettisten tai moraalisten päätösten vaikutukset.

Interaktiivinen fiktio

Rakenna oppitunnista tarina, jossa osallistuja vaikuttaa tarinan kulkuun. Osallistuja lukee sivun, katsoo videon tai kuuntelee äänitiedoston - ja päättää sitten mitä tarinan henkilöhahmo tekee. Viihdearvon lisäksi tällä voi opettaa vastuullista käyttäytymistä, kun osallistuja päättää asioista mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen joutuneen hahmon puolesta.

Haarautuvat kysymyssarjat

Opiskelijat voi johdattaa erilaisiin kysymyssarjoihin heidän vastaustensa mukaan. Tämä antaa heidän kehittyä helpoista asioista vaikeampiin omaan tahtiinsa - riippuen kunkin lähtötasosta.

Katso myös

Esimerkkikurssi englanniksi:
A working example of a Lesson from the School demo site.

Oppitunteja koskeva kurssi englanniksi (Moodlen .mbz -varmuuskopiotiedosto)
A downloadable course from Moodle.net for learning about and creating Moodle Lessons