Kurssin suoritus

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Moodle 3.3

Kun kurssilla on Suoritusten seuranta päällä, tulee Asetukset-lohkoon näkyviin Kurssin suoritus, jossa opettaja

  • hallinnoi koko kurssin suoritusasetuksia esim. onko opiskelija suorittanut kurssin kun
    • kun kaikki suoritusten seurannassa mukana olevat aktiviteetit ja aineistot on tehty ehtojen mukaan vai
    • opettajan valitsemat valitsemat, kurssin suoritukseen sisältyvät pakolliset, aktiviteetit ja aineistot on tehty ehtojen mukaisesti
  • hallinnoi aktiviteettien ja aineistojen edistymisen seurannan oletusasetuksia sekä
  • voi muokata samalla kertaa useamman aktiviteetin ja aineistojen edistymisen seurannan asetuksia.

Kun opettaja on määritellyt Kurssin suoritus -kohdassa kurssin pakolliset tehtävät, näkee opiskelija Katsaus kursseistani -sivullaan kurssin suoritusta kuvaavan ympyrädiagrammin/janan prosentit oikein.

Alla olevassa esimerkissä kurssi on suoritettu, kun opiskelija on tehnyt tietyt aktiviteetit.

m33 Kurssin suoritus ehto aktiviteettien suoritus.PNG

Kurssille voidaan asettaa myös muita ehtoja kuin aktiviteettien suoritus. Yleiset-kohdassa opettaja määrittelee, tuleeko kaikki ehdoista täyttyä vai vain riittääkö, että vähintään yksi ehto on täyttynyt.

m33 Kurssin suoritus lohko.PNG

Lisätietoa: