HY-Opiskelijapalautteen kerääminen

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Kurssipalautteiden kerääminen tapahtuu Helsingin yliopistossa WebOodin tai muiden palautteenkeruujärjestelmien kautta, esimerkiksi E-lomakeella. Opettaja voi kuitenkin tämän lisäksi kerätä itselleen palautetta oman opetuksensa kehittämiseksi.

Moodlessa voidaan palautetta kerätä esimerkiksi opetuksen tietyistä osa-alueista, työskentelymuodoista, verkko-toteutuksesta, tehtävien sopivuudesta aiheen käsittelyyn, ohjausmuodoista ja muuta opetuksen kehittämiseen tähtäävää palautetta. Moodlessa palautetta voi kerätä eri aktiviteeteilla kulloisenkin tarpeen mukaan. Moodlen Palaute-aktiviteetilla voi suunnitella samantapaisia palautelomakkeita kuin E-lomakkeella tai WebOodin palautetoiminnon avulla. Se on myös ainoa Moodlen aktiviteetti, jolla voi kerätä anonyymia palautetta.

Kaikille yhteisen palautekeskustelun voi organisoida keskustelufoorumilla tai reaaliaikaisessa chat-keskustelussa, ja vain opettajalle näkyvää palautetta voidaan kerätä esimerkiksi tehtäväaktiviteetilla. Yksittäisiä palautekysymyksiä voidaan luoda myös valinta-aktiviteetilla, jolloin opettaja voi julkaista palautekoosteet helposti nimettömänä myös kurssilaisten nähtäville.