Difference between revisions of "Lesson activity"

Jump to: navigation, search
Line 17: Line 17:
  
 
[[Category:Lesson]]
 
[[Category:Lesson]]
[[es:Lecciones]]
 
[[eu:Ikasgaiak]]
 
[[fr:Leçon]]
 
[[de:Lektion]]
 
 
[[vi:Bài_học]]
 
[[vi:Bài_học]]

Revision as of 08:50, 6 August 2012

Lesson icon.gif Mô-đun Bài học trình bày một chuỗi các trang HTML theo yêu cầu của sinh viên để tạo một loạt các chọn lựa với nội dung nào đó. Sự chọn lựa sẽ dẫn sinh viên đến một trang xác định nào đó trong bài học. Dạng đơn giản nhất của trang bài học là sinh viên chỉ cần nhấn nút ở cuối trang để qua trang kế tiếp của bài học.

Lessonexample.png

Có 2 dạng trang Bài học cơ bản là: trang câu hỏi và trang nội dung. Còn có nhiều trang dẫn hướng nâng cao thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của giáo viên. Mô-đun Bài học được thiết kế thích ứng với chọn lựa của sinh viên để tạo ra bài học tự định hướng (tùy theo sự chọn lựa của sinh viên sẽ có những câu trả lời khác nhau hay dẫn đến những trang khác nhau).

Sự khác nhau chính giữa một bài học và các mô-đun hoạt động khác có trong Moodle là ở chỗ khả năng thích ứng. Với công cụ này, mỗi chọn lựa của sinh viên sẽ nhận được giải đáp/chú thích khác nhau của giáo viên và được dẫn đến một trang khác nhau trong bài học. Vì thế theo kế hoạch, mô-đun Bài học có thể tùy biến sự trình bày của nội dung và các câu hỏi cho từng sinh viên mà giáo viên không cần làm gì nữa.vi:Bài_học