Arviointiopas

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Huom. Tämän sivun ohjeet neuvovat vanhan Moodle-version käytössä. Uusin versio tästä ohjesivusta löytyy todennäköisesti täältä: Arviointiopas.


Moodle 2.6

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan (arvosana + palaute) sijasta ottaa käyttöön monipuolisemman matriisiarvioinnin tai arviointioppaan. Arviointioppaalla voidaan luoda tehtävän arviointia varten arviointikriteerit (osa-alueet), niiden pisteytys sekä valmiita arviointilauseita eli fraaseja, jotka poimitaan yksittäisen opiskelijan vastauksen yhteyteen palautteeksi. Näin opiskelijan saama arvosana muodostuu eri kriteereistä ja hän saa myös tarkempaa sanallista palautetta vastauksestaan loppuarvosanan lisäksi. Opettaja pääsee helpommalla, kun samoja palautelausekkeita voi hyödyntää uudelleen, ja uudelleen eri opiskelijoille hieman eri tavalla painottuen.

Arviointioppaan peruslogiikka

 1. Arviointiopasta voi käyttää vain tehtävässä
 2. Opettaja valmistelee oppaan ja arviointilauseet valmiiksi tehtävän luonnin jälkeen (Tehtävän asetukset > Edistynyt arviointi).
 3. Opiskelijat näkevät arviointikriteerit tehtävän tekemisen aikana, jo ennen palautusta, mikäli opettaja sen sallii (oletusasetuksena näkyy), jolloin opiskelijat voivat hyödyntää arviointikriteerien osa-alueita tehtävää laatiessaan.
 4. Kun opettaja arvioi opiskelijoiden palauttamia tehtäviä, hän valitsee pisteyttää kunkin osa-alueen ja valitsee yhden tai useampia arviointilauseita palautteeksi opiskelijalle. Lisäksi opettaja voi kirjoittaa vapaata sanallista palautetta kuten ennenkin, jos arviointioppaan lauseet eivät ole riittäviä.
 5. Moodle laskee tehtävän loppuarvosanan opettajan antamien osa-alueiden pisteiden perusteella esim. numeerisella asteikolla 0-5.

Arviointioppaan luominen

Luo kurssialueelle uusi tehtävä, johon haluat arviointioppaan käyttöön. Kun olet luonut kurssillesi tehtävän ja tallentanut sen, valitse tehtävän asetuksista kohta "Edistynyt arviointi".

m26 edistynyt-arviointi otakäyttöön.png

Valitse kolmesta edistyneen arvioinnin vaihtoehdosta "Arviointiopas".

m26 edistynyt-arviointi vaihtoehdot.png

Määritelläksesi arviointioppaan asetuksen, valitse vielä Asetukset-lohkosta "Määritä arviointiopas".

m26 edistynyt arviointi arviointiopas.png

Määrittele uusi arviointiopas. Ensin oppaalle tulee antaa nimi ja kuvaus. Sen jälkeen tulee määritellä tehtävään ainakin yksi arviointikriteeri = osa-alue, josta opiskelija voi saada pisteitä esimerkiksi: kokonaisuus, reflektio, asioiden tulkinta tai muoto ja lähteet. Kullekin kriteerille määritellään lisäksi korkein mahdollinen pistemäärä sekä ohjeet opiskelijalle (millaisia asioita hyvän vastauksen tulee ilmentää) tai ohjeet arvioijille (mihin vastauksessa kiinnitetään huomiota).

m26 edistynyt arviointi arviointiopas2a.png

Sen jälkeen aletaan syötäämään arviointilauseita eli fraaseja, joita opettaja voi arviointivaiheessa opiskelijan palautteeseen lisätä. Kannattaa miettiä jokaiseen arviointikriteeriin liittyviä fraaseja (millaista palautetta annataan, kun kriteeri on hyvin täyttynyt ja entä silloin, kun kriteerin mukaisia asioita ei vastauksesta löydy).

Fraaseja kannattaa lisätä mieluummin liian monta kuin liian vähän, jotta opettaja löytää kunkin opiskelijan vastaukseen sopivia palautelauseita.

m26 edistynyt arviointi arviointiopas2b.png

Kun arviointiopas on valmis ja fraaseja on riittävästi, on arviointiopas hyödynnettävissä opiskelijoiden arvioinnin työkaluna.

m26 edistynyt arviointi arviointiopas3.png
Vinkkejä

Opettajan kannattaa yleensä julkaista arviointiopas kriteereineen opiskelijoille. Opas näytetään opiskelijoille tehtävänannon yhteydessä. Näin opiskelija näkee jo ennen palautusta, mitä vastaukselta edellytetään.

Arvioinnin antaminen opiskelijalle arviointiopasta hyödyntäen

Pääset antamaan opiskelijoille arviointeja oppaan pohjalta samalla tavalla kuin muutenkin tehtävässä. Avaa tehtävä > Näytä palautukset. Valitse arviointitaulukosta opiskelijan riviltä sarakkeen "Arviointi" kohdalta toimintoa "Arvioi opiskelija". Lue tarvittaessa tarkempi ohjesivu Arviointiprosessi tehtävissä.

Opettajan tehtäväksi jää valita vastaukseen sopivat arviointifraasit listasta (plus-merkistä), jolloin ne nousevat osaksi opiskelijan palautetta. Myös muuta, vapaata palautetta, voi kirjoittaa. Lisäksi valitaan jokaisesta kriteeristä sopiva pistemäärä.

m26 edistynyt arviointi arviointiopas4.png

Kun fraasit on lisätty, pisteet annettu ja arviointi tallennettu, näkee myös opiskelija arviointioppaan avulla annetun sanallisen palautteen (oman vastauksensa osalta) seuraavasti:

m26 edistynyt arviointi arviointiopas5.png

Kuten tehtävän arvioinnissa muutenkin, voi opettaja lähettää ilmoituksen arvioinnin antamisesta opiskelijalle (Ilmoita opiskelijoille > Kyllä) tai lisätä arvioinnin yhteyteen palautetiedostoja.

Jos haluat tehtävän loppuarvosanaksi sanallisen asteikon pisteiden tilalle

Arviointiopas laskee annettujen pisteiden summan, josta muodostuu tehtävän loppuarvosana valitun asteikon mukaisesti. Jos numeerisen (0-5) asteikon tilalle sanallisen asteikon kuten "hylätty, tyydyttävä, hyvä, erittäin hyvä, erinomainen" tai "hylätty, hyväksytty":

 • Tarkista ensin tehtävän arviointiasetuksesta, löydätkö sieltä haluamasi sanallisen asteikon valmiina. Valitse silloin se.
 • Jos haluttua asteikkoa ei löydy:
  • Palaa kurssialueen etusivulle ja valitse Asetukset-valikosta kohta Arvioinnit. Valitse sieltä välilehti Asteikot ja Lisää asteikko -painike.
  • Lisää haluamasi asteikko; huomioi 117309639.png-napin alta löytyvä ohje asteikon tekemisessä! Asteikon tulee olla suunnassa huono-hyvä ja arvosanojen erota toisistaan pilkuilla.
  • Palaa tehtävään ja valitse sen asetuksista arvioinniksi juuri lisäämäsi sanallinen asteikko. Jätä arviointitavaksi matriisi.
 • Moodle skaalaa tekemäsi oppaan pisteet valitsemallesi sanalliselle asteikolle. Jos haluat, että arvosanapisteet skaalautuvat 1:1 sanalliselle asteikolle, huolehdi, että kriteerejä/osa-alueita ja sanallisia arvosanatasoja on yhtä monta. Sanallisen asteikon arvosanoja voi siis olla vähemmänkin kuin numeeristen pisteiden tasoja (kriteerejä).