Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Capabilities/gradereport/grader:view

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • This allows a user to view the course Gradebook
  • This capability is allowed for the default roles of manager, teacher and non-editing teacher