Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Filters used on the Moodle.org forums

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

The Moodle.org forums have a number of filters to make it easier to talk about Moodle. This page lists them.

Standard filters

Contributed filters

Tracker issue auto-linking

Automatically links to tracker issues when you type the issue number e.g. MDL-1234.

Moodle Docs auto-linking

Automatically links to a page in the user documentation wiki (most recent version) when you type the page title enclosed in double square brackets.

For example, to link to https://docs.moodle.org/en/Philosophy type

[[Philosophy]]

To link to a page in the developer docs, add an extra pipe "|" divider followed by dev.

For example, to link to https://docs.moodle.org/dev/Plugins type

[[Plugins||dev]]

or

[[Plugins|Plugins developer documentation|dev]]

To link to a page in a documentation wiki in another language, add an extra pipe "|" divider followed by the language code.

For example, to link to https://docs.moodle.org/es/Los_10_mitos_de_Moodle type

[[Los 10 mitos de Moodle||es]]

or

[[Los 10 mitos de Moodle|Top 10 Moodle Myths in Spanish|es]]

Auto-linking phrases

Phrase Link
Moodle Roadmap https://docs.moodle.org/dev/Roadmap
Moodle Themes http://moodle.org/themes
Moodle Tracker http://tracker.moodle.org/
Moodle jobs http://moodle.org/jobs
Moodle books http://moodle.org/books
Plugins directory http://moodle.org/plugins/
Planet Moodle http://planet.moodle.org/
MOOCH http://hub.moodle.org/

More contrib filters