User:Tor Arne Wolner

Jump to: navigation, search

Note: You are currently viewing documentation for Moodle 2.9. Up-to-date documentation for the latest stable version of Moodle may be available here: Tor Arne Wolner.

På denne siden skriver jeg i først omgang for å bli kjent med, og teste moodle som verktøy. En av problemstillingene er om dette verktøyet kan brukes til å bygge opp en egen Wiki for egne studenter.