Help:Editing

Revision as of 14:39, 18 November 2008 by An Vanderhelst (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Note: You are currently viewing documentation for Moodle 2.7. Up-to-date documentation for the latest stable version of Moodle may be available here: Editing.

Welkom bij Hogelands!

Hogelands is een intensieve online taalcursus Nederlands voor halfgevorderden die van op afstand gedoceerd wordt. De cursus werd ontwikkeld in het kader van <a href="../" onclick="window.open('http://www.dutch.ac.uk','popup','scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=yes,width=850,height=600,left=80,top=80');return false;">Virtual Dutch</a> met financiële steun van de <a href="http://taalunieversum.org/" onclick="window.open('http://taalunieversum.org/','popup','scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=yes,width=850,height=600,left=80,top=80');return false;">Nederlandse Taalunie</a>.

In deze cursus bestudeer je zowel gesproken als geschreven teksten. De oefeningen en taken zijn gericht op het verder uitbouwen van je luister-, spreek-, schrijf- en leesvaardigheid. De cursus bestaat uit twee blokken, die elk zijn opgedeeld in vijf thema's of lessen. Elk thema behandelt een ander onderwerp.

De cursus biedt ook een reeks hulpmiddelen, zoals doorzoekbare woordenlijsten en grammaticale overzichten. In de cursus wordt verder verwezen naar de <a href="http://dutchcentre.group.shef.ac.uk/advanced.dutch.grammar/index.php" onclick="window.open('http://dutchcentre.group.shef.ac.uk/advanced.dutch.grammar/index.php','popup','scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=yes,width=850,height=600,left=80,top=80');return false;">Advanced Dutch Grammar</a>, een Engelstalige online grammatica die parallel werd ontworpen met de cursus. En ook al is dit een online cursus, aan contact met je docent en medestudenten zal het niet ontbreken. De oefeningen en taken zijn zo ontworpen dat je bijna dagelijks in contact staat met hen via de mailbox en de webcam.

De opbouw van de thema's

De cursus is opgebouwd uit twee blokken van elk vijf lessen of thema's. De volgende onderdelen komen in elk thema voor:

a) een korte inleiding waarin de vaardigheden die je in het thema gaat oefenen op een rijtje worden gezet.

b) een luisteroefening met bijbehorende begripoefening. Het fragment dat je moet bekijken is steeds afkomstig uit een programma van een bekende Nederlandse televisiezender.

c) een korte inleiding op de grammatica bij het thema, met een verwijzing naar het onderdeel in de Advanced Dutch Grammar dat je moet instuderen.

d) drie leesteksten, elk voorzien van een begripoefening en twee woordenschatoefeningen. De nieuwe woorden in de teksten worden verklaard via een hyperlink.

e) een literaire tekst met begrip- en woordenschatoefening.

f) een 'oefeningen' gedeelte waarin je schrijf-, spreek- en leesvaardigheid uitgebreid getest wordt. De oefeningen houden verband met de gelezen teksten en het bekeken beeldmateriaal.

g) een woordenlijst waarin alle nieuwe woorden uit de teksten voorkomen met bijbehorende woordenschatoefening.

Als smaakmaker kan je hier het <a href="about.php">eerste thema van Blok 1 </a>bekijken dat over geld, en meer specifiek over jongeren en jeugdwerkloosheid, gaat.

Verklaring bij de icoontjes

<img src="images/reed.gif" border="0" width="32" height="32" />leestekst

<img src="images/questions.gif" border="0" width="32" height="32" />oefeningen

<img src="images/listen.gif" border="0" width="32" height="32" />luistermateriaal

<img src="images/info.gif" border="0" width="32" height="32" /> uitleg / informatie

 

<a href="about.php">Klik hier voor het eerste thema van blok 1</a>.