Difference between revisions of "Help:Editing"

Jump to: navigation, search

Note: You are currently viewing documentation for Moodle 2.7. Up-to-date documentation for the latest stable version of Moodle may be available here: Editing.

m (Reverted edits by Anvanderhelst (Talk); changed back to last version by Marc Grober)
Line 1: Line 1:
<p><strong><span style="font-family: helvetica; color: #000080; font-size: x-large;"><span style="color: #970c65;">Welkom bij Hogelands!</span><br /></span></strong></p>
+
{{Help}}
<div class="highlight6lt">
+
This page is for editing Moodle Documentation (MoodleDocs). This is a similar but much more robust type of program than the [[Wiki module|standard Moodle wiki]].
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;"><em>Hogelands</em> is een intensieve online taalcursus Nederlands voor halfgevorderden die van op afstand gedoceerd wordt. De cursus werd ontwikkeld in het kader van <em><a href="../" onclick="window.open('http://www.dutch.ac.uk','popup','scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=yes,width=850,height=600,left=80,top=80');return false;">Virtual Dutch</a> </em>met financi&euml;le steun van de <a href="http://taalunieversum.org/" onclick="window.open('http://taalunieversum.org/','popup','scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=yes,width=850,height=600,left=80,top=80');return false;"><em>Nederlandse Taalunie</em></a>.</span></p>
+
 
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">In deze cursus bestudeer je zowel gesproken als geschreven teksten. De oefeningen en taken zijn gericht op het verder uitbouwen van je luister-, spreek-, schrijf- en leesvaardigheid. De cursus bestaat uit twee blokken, die elk zijn opgedeeld in vijf thema's of lessen. Elk thema behandelt een ander onderwerp. </span></p>
+
==Edit tab==
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">De cursus biedt ook een reeks hulpmiddelen, zoals doorzoekbare woordenlijsten en grammaticale overzichten. In de cursus wordt verder verwezen naar de <a href="http://dutchcentre.group.shef.ac.uk/advanced.dutch.grammar/index.php" onclick="window.open('http://dutchcentre.group.shef.ac.uk/advanced.dutch.grammar/index.php','popup','scrollbars=yes,resizable=yes,toolbar=yes,width=850,height=600,left=80,top=80');return false;"><em>Advanced Dutch Grammar</em></a>, een Engelstalige online grammatica die parallel werd ontworpen met de cursus. En ook al is dit een online cursus, aan contact met je docent en medestudenten zal het niet ontbreken. De oefeningen en taken zijn zo ontworpen dat je bijna dagelijks in contact staat met hen via de mailbox en de webcam.</span></p>
+
Every MoodleDoc page has an "edit" tab at the top .  This link will let you edit the page you are viewing. Please try editing a page by using this  [[Sandbox|sandbox link]]. We will cover more formatting and special MoodleDoc features below.  
<span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;"></span></div>
+
 
<div class="highlight6lt">
+
=== Show preview ===
<p><span style="font-family: helvetica; color: #970c65; font-size: small;"><strong>De opbouw van de thema's </strong></span></p>
+
In edit mode, the show preview button at the bottom of the page lets you see what the page will look like after your edit, before you actually save. We all make mistakes; this feature lets you catch them immediately. Using Show preview before saving also lets you try format changes and other edits without cluttering up the page history, and has a number of other advantages. Don't forget to save your edits after previewing, though!
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">De cursus is opgebouwd uit twee blokken van elk vijf lessen of thema's. De volgende onderdelen komen in elk thema voor:</span></p>
+
 
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">a) een korte inleiding waarin de vaardigheden die je in het thema gaat oefenen op een rijtje worden gezet.</span></p>
+
=== Edit summary ===
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">b) een luisteroefening met bijbehorende begripoefening. Het fragment dat je moet bekijken is steeds afkomstig uit een programma van een bekende Nederlandse televisiezender.</span></p>
+
Before saving the page, it's considered good practice to enter a very brief summary of your changes in the summary box below the edit-box.
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">c) een korte inleiding op de grammatica bij het thema, met een verwijzing naar het onderdeel in de <em>Advanced Dutch Grammar </em>dat je moet instuderen.</span></p>
+
 
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">d) drie leesteksten, elk voorzien van een begripoefening en twee woordenschatoefeningen. De nieuwe woorden in de teksten worden verklaard via een hyperlink.</span></p>
+
== Formatting ==
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">e) een literaire tekst met begrip- en woordenschatoefening.</span></p>
+
 
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">f) een 'oefeningen' gedeelte waarin je schrijf-, spreek- en leesvaardigheid uitgebreid getest wordt. De oefeningen houden verband met de gelezen teksten en het bekeken beeldmateriaal.</span></p>
+
Most '''formatting''' in MoodleDocs is usually done with MediaWiki markup - you don't have to learn HTML!
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">g) een woordenlijst waarin alle nieuwe woorden uit de teksten voorkomen met bijbehorende woordenschatoefening.</span></p>
+
 
<p><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;">Als smaakmaker kan je hier het <a href="about.php">eerste thema van Blok 1 </a>bekijken dat over geld, en meer specifiek over jongeren en jeugdwerkloosheid, gaat. </span></p>
+
=== Bold and italics ===
</div>
+
'''Bolding''' and ''italicizing'' is done by surrounding a word or phrase with multiple apostrophes (<tt>'</tt>):
<div class="highlight6lt">
+
 
<p><span style="color: #970c65;"><strong><span style="font-family: helvetica; font-size: small;">Verklaring bij de icoontjes</span></strong></span></p>
+
:<code><nowiki>''italics''</nowiki></code> appears as ''italics''. (2 apostrophes on both sides)
<p><img src="images/reed.gif" border="0" width="32" height="32" /><span style="font-family: arial; font-size: small;"><span style="color: #ffcc99;"><span style="color: #000000;">leestekst</span></span></span></p>
+
:<code><nowiki>'''bold'''</nowiki></code> appears as '''bold'''. (3 apostrophes on both sides)
<p><img src="images/questions.gif" border="0" width="32" height="32" /><span style="font-family: arial; font-size: small;"><span style="color: #ffcc99;"><span style="color: #000000;">oefeningen </span></span></span></p>
+
:<code><nowiki>'''''bolded italics'''''</nowiki></code> appears as '''''bolded italics'''''.  (5 apostrophes on both sides)
<p><img src="images/listen.gif" border="0" width="32" height="32" /><span style="font-family: arial; font-size: small;"><span style="color: #ffcc99;"><span style="color: #000000;">luistermateriaal</span></span></span></p>
+
 
<p><img src="images/info.gif" border="0" width="32" height="32" /><span style="font-family: arial; font-size: small;"><span style="color: #ffcc99;"><span style="color: #000000;"> uitleg / informatie </span></span></span></p>
+
=== Headings and subheadings ===
<p>&nbsp;</p>
+
Headings and subheadings are an easy way to improve the organization of an article.
</div>
+
 
<p><strong><span style="font-family: helvetica; color: #000000; font-size: small;"><a href="about.php">Klik hier voor het eerste thema van blok 1</a>. </span></strong></p>
+
Headings can be created like this:
 +
:<code><nowiki>==Top level heading==</nowiki></code> (2 equals signs)
 +
:<code><nowiki>===Subheading===</nowiki></code> (3 equals signs)
 +
:<code><nowiki>====Another level down====</nowiki></code> (4 equals signs)
 +
 
 +
If an article has at least four headings, a table of contents will automatically be generated.
 +
 
 +
=== Indentations ===
 +
The simplest way of indenting is to place a colon (<code>:</code>) at the beginning of a line. The more colons you put, the further indented the text will be. A newline marks the end of the indented paragraph e.g.
 +
:<code>This is aligned all the way to the left.</code>
 +
:<code><nowiki>:</nowiki>This is indented slightly.</code>
 +
:<code><nowiki>::</nowiki>This is indented more.</code>
 +
is shown as
 +
:This is aligned all the way to the left.
 +
::This is indented slightly.
 +
:::This is indented more.
 +
 
 +
=== Lists ===
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
|-
 +
!What it looks like
 +
!What you type
 +
|-
 +
|
 +
* ''Unordered lists'' are easy to do:
 +
** start every line with a star
 +
*** more stars means deeper levels
 +
*A newline
 +
*in a list 
 +
marks the end of the list.
 +
 
 +
|<pre><nowiki>* Unordered Lists are easy to do:
 +
** start every line with a star
 +
*** more stars means deeper levels
 +
*A newline
 +
*in a list 
 +
marks the end of the list.
 +
</nowiki></pre>
 +
|-
 +
|
 +
# Numbered lists are also good
 +
## very organized
 +
## easy to follow
 +
#A newline
 +
#in a list 
 +
marks the end of the list.
 +
|<pre><nowiki># Numbered lists are also good
 +
## very organized
 +
## easy to follow
 +
#A newline
 +
#in a list 
 +
marks the end of the list.
 +
</nowiki></pre>
 +
|-
 +
|Descriptive lists:
 +
; first tag : accompanying description
 +
; second tag : more description
 +
; third tag : surprise! more description
 +
|<pre><nowiki>Descriptive lists:
 +
; first tag : accompanying description
 +
; second tag : more description
 +
; third tag : surprise! more description
 +
</nowiki></pre>
 +
|}
 +
 
 +
=== Preserving formatting ===
 +
 
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
|-
 +
!What it looks like
 +
!What you type
 +
|-
 +
|
 +
Leading spaces are another way to preserve formatting.
 +
 
 +
Putting a space at the beginning of each line
 +
stops the text from being reformatted.
 +
|<pre><nowiki>Leading spaces are another way to preserve formatting.
 +
 
 +
Putting a space at the beginning of each line
 +
stops the text from being reformatted.
 +
</nowiki></pre>
 +
|}
 +
 
 +
You can also use <nowiki><pre></nowiki> tags.
 +
 
 +
A "nowiki" tag on either side of text area, starts and stops wiki formatting within a line of text. For example, placing the tags here <nowiki> <nowiki> turns off linking [[Main Page]] </nowiki> </nowiki> and then starts the wiki formatting again. Here is the same link [[Main Page]] without the tags on either side.
 +
 
 +
The HTML edit tool bar has a nowiki icon.
 +
 
 +
===PHP syntax higlighting===
 +
 
 +
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 +
|-
 +
!What it looks like
 +
!What you type
 +
|-
 +
|
 +
<code php>$user = $DB->get_record('user', array('id'=>'1');</code>
 +
|<pre><nowiki><code php>$user = $DB->get_record('user', array('id'=>'1');</code></nowiki></pre>
 +
|}
 +
 
 +
== Links and Anchors ==
 +
Links to other pages are the heart of a wiki and MoodleDocs. 
 +
 
 +
=== Wiki links ===
 +
To make a wiki link, simply put the word in double square brackets, like this: <code><nowiki>[[Sandbox]]</nowiki></code> . Highlight text and using the "internal link" tool will do this as well.
 +
 
 +
If you want to use words other than the article title as the text of the link, you can do so by adding the pipe "|" divider followed by the alternative name or text.
 +
 
 +
For example, if you wanted to make a link to the [[Sandbox]], but wanted it to say "my text" you would write it as: <code><nowiki>[[Sandbox|my text]]</nowiki>...</code> It would appear as: [[Sandbox|my text]]... but would link to the sandbox.
 +
 
 +
=== External links ===
 +
 
 +
The easiest way to make an external link is to simply type in the full URL for the page you want to link to e.g. http://moodle.com.
 +
 
 +
To make the link display something other than the URL, use one square bracket at each end. If you want to make a link to moodle.com, type <code><nowiki>[http://moodle.com/]</nowiki></code>
 +
This will display the link as a number in brackets, like this: [http://moodle.com/].  There is also the external link tool which can also assist you.
 +
 
 +
If you want the link to appear with text that you specify, add an alternative title after the address separated by a '''space''' (''not'' a pipe). So if you want the link to appear as [http://moodle.com Moodle], just type <code><nowiki>[http://moodle.com Moodle] </nowiki></code>.
 +
 
 +
===Categories links===
 +
A category is a type of index page, a page of links listed in alphabetical order. In page view mode, a list of catagories that a page is linked to, appears at the bottom.
 +
To put a page in a category, just type <code><nowiki>[[Category:]]</nowiki></code>, and put the name of the category between the colon and the brackets.
 +
 
 +
To link directly to a category use <code><nowiki>[[:Category:Teacher | teacher]]</nowiki></code>, this will show as [[:Category:Teacher | teacher]], note the preceding ":", which is different to <code><nowiki>[[Category:Teacher | teacher]]</nowiki></code>. The second will put the current page in the teacher category as mentioned above.
 +
 
 +
This page is linked to the single catagory "MoodleDocs".
 +
 
 +
===Inter-language links===
 +
 
 +
Simply type <code><nowiki>[[es:Corresponding page title in Spanish]]</nowiki></code> in the English Moodle Docs, or <code><nowiki>[[en:Corresponding page title in English]]</nowiki></code> in the [[:es:Portada|Spanish Moodle Docs]], at the bottom of the page, below the category link. Inter-language links will appear automatically in the "In other languages" block.
 +
 
 +
If for some reason you want to refer to a page in another language version in the running text, precede the language code by a colon.  Thus, the reference in the preceeding paragraph was produced by the text <nowiki>[[:es:Portada|Spanish Moodle Docs]]</nowiki>.
 +
 
 +
===User-page links===
 +
User names can be linked to a user page.  For example <nowiki>[[User:Helen Foster|Helen Foster]] </nowiki> will appear [[User:Helen Foster|Helen Foster]] and link to the user's page. Comments by other users are generally left on the Users page comment tab.
 +
 
 +
===Manual Anchors===
 +
Other than automated anchors ([[#Automatic_Anchors|see below]]) manual anchors can be inserted by using something this this:
 +
 
 +
<nowiki><span id="anchor_one">'''My Anchor.'''</span></nowiki>
 +
 
 +
Which if implemented will create an anchor <span id="anchor_one">'''My Anchor.'''</span>.
 +
 
 +
Inside the page I can now refer to this link as [[#anchor_one|the link to My Anchor]] by using this:
 +
 
 +
<nowiki>[[#anchor_one|the link to My Anchor]]</nowiki>
 +
 
 +
===Automatic Anchors===
 +
Subject heading produce automatics anchors as do various other page convemtions.
 +
 
 +
==Page comments==
 +
The page comment tab is used for discussion about the page.  Sometimes before making an edit on the page for the first time, it is a good idea to check the page comments. It can be formatted the same as a main page, thus can be used to show a draft of a proposed change.
 +
 
 +
Talk page contributions may be signed and dated by typing four tildes <nowiki>~~~~</nowiki>. This will appear as [[User:Helen Foster|Helen Foster]] 06:35, 19 February 2006 (WST), for example.
 +
 
 +
==Page history==
 +
The page history tab allows a way to look at changes between different edits. It is also possible to revert (roll back) an edit to a previous version.  Usually this is left to the administrator, but you certainly can rollback your recent edits. 
 +
 
 +
==Watch and unwatch page==
 +
A watched page will appear on "my watchlist" when ever someone edits the page. There is a tab next to history which acts as a toggle between watch and unwatch. There is also at the bottom of the page in edit mode a "Watch this page" check off box.
 +
 
 +
==See also==
 +
*[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing MediaWiki Help:Editing]
 +
*[http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:HTML_in_wikitext Help:HTML in wikitext]
 +
*[http://diberri.dyndns.org/html2wiki.html HTML to MediaWiki converter]
 +
*[http://wikipedia.mozdev.org/ Firefox Wikipedia extension] - The Wikipedia extension makes editing of  wiki pages easier by adding a new toolbar to your browser and by providing new menu items in the context menu (right mouse key).
 +
*[[Wiki module]] for the wiki included as part of the standard Moodle
 +
 
 +
[[Category:MoodleDocs]]
 +
 
 +
[[es:Ayuda:Cómo se edita una página]]
 +
[[fr:Aide:Comment éditer une page]]
 +
[[ja:Help:編集方法]]
 +
[[nl:Meehelpen]]
 +
[[ru:Справка:Редактирование]]
 +
[[de:Bearbeiten von Hilfe:Wiki-Seiten]]

Revision as of 14:48, 18 November 2008


This page is for editing Moodle Documentation (MoodleDocs). This is a similar but much more robust type of program than the standard Moodle wiki.

Edit tab

Every MoodleDoc page has an "edit" tab at the top . This link will let you edit the page you are viewing. Please try editing a page by using this sandbox link. We will cover more formatting and special MoodleDoc features below.

Show preview

In edit mode, the show preview button at the bottom of the page lets you see what the page will look like after your edit, before you actually save. We all make mistakes; this feature lets you catch them immediately. Using Show preview before saving also lets you try format changes and other edits without cluttering up the page history, and has a number of other advantages. Don't forget to save your edits after previewing, though!

Edit summary

Before saving the page, it's considered good practice to enter a very brief summary of your changes in the summary box below the edit-box.

Formatting

Most formatting in MoodleDocs is usually done with MediaWiki markup - you don't have to learn HTML!

Bold and italics

Bolding and italicizing is done by surrounding a word or phrase with multiple apostrophes ('):

''italics''
appears as italics. (2 apostrophes on both sides)
'''bold'''
appears as bold. (3 apostrophes on both sides)
'''''bolded italics'''''
appears as bolded italics. (5 apostrophes on both sides)

Headings and subheadings

Headings and subheadings are an easy way to improve the organization of an article.

Headings can be created like this:

==Top level heading==
(2 equals signs)
===Subheading===
(3 equals signs)
====Another level down====
(4 equals signs)

If an article has at least four headings, a table of contents will automatically be generated.

Indentations

The simplest way of indenting is to place a colon (
:
) at the beginning of a line. The more colons you put, the further indented the text will be. A newline marks the end of the indented paragraph e.g.
This is aligned all the way to the left.
:This is indented slightly.
::This is indented more.

is shown as

This is aligned all the way to the left.
This is indented slightly.
This is indented more.

Lists

What it looks like What you type
 • Unordered lists are easy to do:
  • start every line with a star
   • more stars means deeper levels
 • A newline
 • in a list

marks the end of the list.

* Unordered Lists are easy to do:
** start every line with a star
*** more stars means deeper levels
*A newline
*in a list 
marks the end of the list.
 1. Numbered lists are also good
  1. very organized
  2. easy to follow
 2. A newline
 3. in a list

marks the end of the list.

# Numbered lists are also good
## very organized
## easy to follow
#A newline
#in a list 
marks the end of the list.
Descriptive lists:
first tag 
accompanying description
second tag 
more description
third tag 
surprise! more description
Descriptive lists:
; first tag : accompanying description
; second tag : more description
; third tag : surprise! more description

Preserving formatting

What it looks like What you type

Leading spaces are another way to preserve formatting.

Putting a space at the beginning of each line
stops the text from being reformatted. 
Leading spaces are another way to preserve formatting.

 Putting a space at the beginning of each line
 stops the text from being reformatted.

You can also use <pre> tags.

A "nowiki" tag on either side of text area, starts and stops wiki formatting within a line of text. For example, placing the tags here <nowiki> turns off linking [[Main Page]] </nowiki> and then starts the wiki formatting again. Here is the same link Main Page without the tags on either side.

The HTML edit tool bar has a nowiki icon.

PHP syntax higlighting

What it looks like What you type
$user = $DB->get_record('user', array('id'=>'1');
<code php>$user = $DB->get_record('user', array('id'=>'1');</code>

Links and Anchors

Links to other pages are the heart of a wiki and MoodleDocs.

Wiki links

To make a wiki link, simply put the word in double square brackets, like this:
[[Sandbox]]
. Highlight text and using the "internal link" tool will do this as well.

If you want to use words other than the article title as the text of the link, you can do so by adding the pipe "|" divider followed by the alternative name or text.

For example, if you wanted to make a link to the Sandbox, but wanted it to say "my text" you would write it as:
[[Sandbox|my text]]...
It would appear as: my text... but would link to the sandbox.

External links

The easiest way to make an external link is to simply type in the full URL for the page you want to link to e.g. http://moodle.com.

To make the link display something other than the URL, use one square bracket at each end. If you want to make a link to moodle.com, type
[http://moodle.com/]

This will display the link as a number in brackets, like this: [1]. There is also the external link tool which can also assist you.

If you want the link to appear with text that you specify, add an alternative title after the address separated by a space (not a pipe). So if you want the link to appear as Moodle, just type
[http://moodle.com Moodle] 
.

Categories links

A category is a type of index page, a page of links listed in alphabetical order. In page view mode, a list of catagories that a page is linked to, appears at the bottom.

To put a page in a category, just type
[[Category:]]
, and put the name of the category between the colon and the brackets. To link directly to a category use
[[:Category:Teacher | teacher]]
, this will show as teacher, note the preceding ":", which is different to
[[Category:Teacher | teacher]]
. The second will put the current page in the teacher category as mentioned above.

This page is linked to the single catagory "MoodleDocs".

Inter-language links

Simply type
[[es:Corresponding page title in Spanish]]
in the English Moodle Docs, or
[[en:Corresponding page title in English]]
in the Spanish Moodle Docs, at the bottom of the page, below the category link. Inter-language links will appear automatically in the "In other languages" block.

If for some reason you want to refer to a page in another language version in the running text, precede the language code by a colon. Thus, the reference in the preceeding paragraph was produced by the text [[:es:Portada|Spanish Moodle Docs]].

User-page links

User names can be linked to a user page. For example [[User:Helen Foster|Helen Foster]] will appear Helen Foster and link to the user's page. Comments by other users are generally left on the Users page comment tab.

Manual Anchors

Other than automated anchors (see below) manual anchors can be inserted by using something this this:

<span id="anchor_one">'''My Anchor.'''</span>

Which if implemented will create an anchor My Anchor..

Inside the page I can now refer to this link as the link to My Anchor by using this:

[[#anchor_one|the link to My Anchor]]

Automatic Anchors

Subject heading produce automatics anchors as do various other page convemtions.

Page comments

The page comment tab is used for discussion about the page. Sometimes before making an edit on the page for the first time, it is a good idea to check the page comments. It can be formatted the same as a main page, thus can be used to show a draft of a proposed change.

Talk page contributions may be signed and dated by typing four tildes ~~~~. This will appear as Helen Foster 06:35, 19 February 2006 (WST), for example.

Page history

The page history tab allows a way to look at changes between different edits. It is also possible to revert (roll back) an edit to a previous version. Usually this is left to the administrator, but you certainly can rollback your recent edits.

Watch and unwatch page

A watched page will appear on "my watchlist" when ever someone edits the page. There is a tab next to history which acts as a toggle between watch and unwatch. There is also at the bottom of the page in edit mode a "Watch this page" check off box.

See also