Teacher documentation

Revision as of 19:33, 21 January 2010 by Andrea Andrea (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Note: You are currently viewing documentation for Moodle 1.9. Up-to-date documentation for the latest stable version is available here: Teacher documentation.

Descrierea cursului: Cursul prezintă abordări teoretice şi date experimentale ce acoperă o tematică largă legată de procesul de învăţare, incluzând: inteligenţa, modelele generale şi specifice ale învăţării, dificultăţile de învăţare şi programele de remediere, motivaţia şi autoreglarea învăţării.