«Edició de categories i elements»: Historial de revisions

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Simbologia: (act) = diferència amb la versió actual, (prev) = diferència amb la versió anterior, m = modificació menor

  • actprev 11:10, 29 ago 2008Puri Andrés discussió contribucions 4.482 octets +4.482 Pàgina nova, amb el contingut: «{{Qualificacions}} {{Moodle 1.9}} ==Introducció== En aquesta pàgina, el professorat i els administradors poden: *Afegir ** [[grade/edit/tree/category|categori...».