eMail

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

eMail és un sistema integrat de correu intern per a Moodle.

Llavors, eMail és una eina més de comunicació privada entre els membres d'una mateixa instal·lació de Moodle, concretament entre membres d'un mateix curs. Ofereix l'avantatge de que per funcionar sols depèn del propi Moodle, deixant de banda tots els problemes que duu tenir un servei de correu separat de la instal·lació de Moodle.

eMail és una contribució del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears a Moodle.

Característiques

eMail té les següents característiques funcionals:

 • Enviar correus, correus amb còpia o amb còpia oculta.
 • Afegir tants d'adjunts com sigui necessari, mentre no passin el màxim permès en el curs o en la instal·lació.
 • Cerques per:
  • Carpetes.
  • Cursos.
  • Usuaris.
  • Tipus de missatge.
  • Per correus enviats.
  • Per correus rebuts.
 • Gestió de subcarpetes, que sols està disponible per les carpetes d'entrada, sortida i paperera.
 • Esboranys (Drafts).
 • Llistats dels meus cursos, per a poder accedir millor a ells.
 • Bloc de correus pendents de llegir.
 • Ordenació i paginació de correus.
 • Vista general de tots els correus de tots els cursos.
 • Avisos en el correu personal dels nous correus rebuts en ell.
 • Possibilitat d'associar carpetes personals a cursos.


Com instal·lar-lo

 • Descarregar-se la versió de l'eMail corresponent a la versió del vostre Moodle.
 • Descomprimir l'arxiu usant la comanda: tar -xzvf eMail-VERSION.tar.gz o unzip eMail-VERSION.zip.
 • Copiar la carpeta email_list (que es troba dins eMail/blocks) a la carpeta dels blocs de moodle (moodle/blocks).
 • Entrar a Moodle amb el compte d'administrador, i clicar sobre l'enllaç Notificacions que està dins del bloc Administrador. Una vegada s'hagi clicat, eMail s'instal·larà.

Recordau que per treballar amb eMail, s'ha d'afegir el bloc de Correu intern o email_list.


Configuració (sols per administradors)

Capacitats

El block eMail List té tres capacitats que permeten adaptar-lo a les vostres necessitats.

Aquestes capacitats són:

 • sendmessage: Permet enviar correus interns a altres usuaris del lloc. Veure més
 • createfolder: Permet que un usuari pugui crear subcarpetes. Veure més
 • editsettings: Permet que un usuari pugui editar les seves preferències pel correu intern. Veure més


Bloc

Un usuari amb la capacitat de poder configurar els blocs del sistema, pot accedir a la configuració del bloc eMail list mitjançant el bloc d'administració del lloc.

Settings.png

La configuració del bloc afecta a tres parts diferents, que són:

 • Preferències del eMail list (PREFERENCES eMail): Permet definir la configuració que els pròpis usuaris podran aplicar al correu intern. Els usuaris poden definir les seves pròpies preferències mitjançant el botó Preferències. El conjunt d'elements configurables són:
  • email_trackbymail: Permet habilitar el sistema d'avisos al correu personal, definit al compte d'usuari, que envia un resum dels nous missatges rebuts a l'eMail.
  • email_marriedfolders2courses: Permet que els usuaris puguin associar les carpetes als seus cursos.
  • email_old_select_participants: Habilita l'antiga pantalla de selecció d'usuaris als quals es vol enviar el missatge. Paràmetre de configuració eliminat
  • email_add_admins: Habilita que els usuaris que són administradors (legacy:admin) apareguin en la pantalla de selecció d'usuaris als quals es vol enviar el missatge.
  • email_enable_ajax: Habilita la selecció d'usuaris mitjançant un desplegable via AJAX, que autocompleta amb els usuaris corresponents. En noves instal·lacions, per defecte ve activat.


 • Colors dels missatges (eMail COLORS): eMail list permet definir els colors dels missatges que s'han contestat i el color dels camps de la taula de missatges. Llavors, es pot configurar:
  • email_answered_color: Color dels missatges que un usuari ha contestat. (Per defecte verd)
  • email_table_field_color: Color de les files imparelles de la taula de missatges. (Per defecte gris)


 • Configuració del bloc (BLOCK email_list): Permet definir el número màxim de cursos que apareixen llistats en el bloc, llavors:
  • email_max_number_courses: Defineix el número màxim de cursos amb missatges no llegits que visualitza el bloc. Serveix per aquells usuaris que tenen un gran número de cursos, així evita que la pantalla es faci immensament gran.


També pot veure