Afegir un Fòrum

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Com crear un fòrum

Passos

 1. Com a professor o administrador, aneu a la pàgina principal del curs.
 2. Si l'edició està desactivada premeu "Activa edició".
 3. Decidiu en quin tema o secció desitgeu afegir el fòrum.
 4. Feu clic sobre "Afegeix una activitat..." i després en "Fòrum".
 5. Ompliu el formulari (nom, tipus, descripció, ...), incloent si utilitzarà RSS i si voleu qualificar el fòrum.
 6. Podeu utilitzar les icones d'ajuda. Sempre podreu tornar a editar-ho.
 7. Feu clic en "Desa els canvis"

Formulari

Nom del fòrum

Nom curt del fòrum (p.ex. "Color preferit") és el que es mostrarà en la pàgina del curs.

Tipus de fòrum

Es poden triar diversos tipus de fòrums (Més desenvolupament en versions futures de Moodle.):

 1. Un debat simple - és un sol tema, tot en una pàgina. Útil per a debats breus i enfocats.
 1. Fòrum estàndard per a ús general - és un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema en qualsevol moment. Aquest és el millor fòrum de propòsit general.
 1. Cada persona envia un debat - Cada persona pot enviar exactament UN tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest és útil si voleu que cada estudiant iniciï un debat, centrat per exemple en les seves reflexions sobre el tema de la setmana, i que tots els altres contestin.
 1. Fòrum de Preguntes i Respostes - El professor (exclusivament) podrà començar una discussió amb una pregunta, els estudiants no veuran les respostes dels altres fins que no hagin contestat ells.

Introducció al fòrum

Escriviu una descripció del fòrum aquí. Incloeu instruccions precises per als estudiants referents al tema del fòrum i, si és necessari, el criteri d'avaluació.

Pot un participant enviar un missatge a aquest fòrum?

Aquesta opció us permet impedir que els estudiants enviïn contingut nou a aquest fòrum. Hi ha tres opcions:

 1. Desbats i respostes sí Aquesta opció no posa restriccions als estudiants, que és el cas en la majoria de fòrums, així permet iniciar nous temes de debat (fils) i també enviar respostes dins d'aquests fils.
 1. Debats no, però respostes sí Aquesta opció només permet als professors iniciar nous debats, però que els estudiants puguin contestar dins d'aquests fils (per exemple en el fòrum de notícies de la pàgina inicial del lloc).
 1. Debats no, respostes no Aquesta opció no permet que els estudiants comencin nous debats ni que puguin respondre als fils. Per exemple, això és útil en el fòrum de notícies si voleu que només els professors puguin enviar nous ítems, que apareixen a la pàgina principal del curs.

Note: From Moodle 1.7 onwards, forum permissions may be accessed via the Roles tab on the update/edit forum page. Please refer to the discussion No discussions, no replies? for more information.

Imposeu que tothom estigui subscrit?

Quan una persona és subscrita a un fòrum això vol dir que se li enviarà per correu electrònic una còpia de cada missatge del fòrum (les còpies s'envien 30 minuts després que s'escriu el missatge).

Normalment la gent pot triar si vol o no vol estar subscrita a cada fòrum.

Tanmateix, si trieu d'imposar la subscripció a un fòrum concret, aleshores tots els usuaris del curs són subscrits automàticament, fins i tot els que s'inscriuen més endavant.

Això és especialment útil per al Fòrum de notícies i per a tots els fòrums actius durant el començament del curs (fins que tots s'adonen que existeix la possibilitat de subscriure's individualment a aquests correus).

Si trieu l'opció "Sí, inicialment" tots els usuaris actuals i futurs del curs seran subscrits inicialment però podran cancel·lar la subscripció en qualsevol moment. Si trieu "Sí, per sempre" no podran cancel·lar la subscripció.

El comportament de l'opció "Sí, inicialment" quan actualitzeu un fòrum és així: canviar de "Sí, inicialment" a "No" no cancel·la la subscripció dels usuaris actuals, sinó que afecta únicament els usuaris futurs del curs. Anàlogament, canviar després l'opció a "Sí, inicialment" no subscriu els usuaris actuals del curs, sinó únicament els que s'inscriguin més endavant.

A partir de Moodle 1.6 hi ha l'opció "No es permeten subscripcions" que evita que els estudiants es subscriguin al fòrum, els professors poden escollir subscriure's si volen.

Voleu fer el seguiment de missatges llegits en aquest fòrum?

Si els fòrums tenen habilitada l'opció de seguiment, els usuaris poden realitzar el seguiment dels missatges llegits i no llegits en els fòrums i els debats. El professor pot imposar un tipus de seguiment en un fòrum utilitzant aquest paràmetre.

Aquest paràmetre admet tres possibilitats:

 • Opcional [per defecte]: els estudiants poden activar o desactivar el seguiment com i quan vulguin.
 • Actiu: el seguiment està sempre actiu.
 • Inactiu: el seguiment no està mai actiu.


Mida màxima dels fitxers adjunts

La persona que configura un fòrum pot triar una mida màxima per a tots els fitxers adjunts que s'hi enviïn.

De vegades serà possible penjar un fitxer més gran, però no es desarà al servidor i es visualitzarà un missatge d'error.

Opcionalment podeu adjuntar UN fitxer del vostre ordinador quan envieu un missatge als fòrums. Aquest fitxer es penja al servidor i és emmagatzemat amb el missatge.

RSS d'aquesta activitat

Aquesta opció us permet habilitar l'RSS en aquest fòrum. Podeu triar dues modalitats:

 • Debats: l'RSS inclourà els nous debats que s'encetin en el fòrum, amb el missatge inicial.
 • Missatges: l'RSS inclourà cada missatge nou que s'enviï al fòrum.

Nombre d'articles RSS recents

Aquesta opció us permet triar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.

Un nombre entre 5 i 20 seria apropiat per a la majoria dels fòrums. Incrementeu aquest valor si el fòrum té moltes intervencions.

Permeteu valorar els missatges?

Aquí heu de considerar si habilitar dues opcions:

Utilitza valoracions

Si decidiu avaluar missatges del fòrum, haureu de definir paràmetres en els següents tres aspectes:

 • Usuaris

Si voleu que tothom avaluï els missatges trieu 'Qualsevol pot valorar els missatges', si no trieu 'Només els professors poden valorar els missatges'.

 • Visualització

Si voleu que les avaluacions siguin conegudes només per l'estudiant avaluat trieu 'Els Estudiants poden veure les seves valoracions'. En cas que no sigui necessari trieu 'Els Participants poden veure les valoracions de tots'.

 • Qualificació

Hi ha diferents escales d'avaluació. Podeu donar una puntuació numèrica a cada missatge (d'1 a 100) o podeu optar entre dues escales: Escala: satisfactòria (Excel·lent, Satisfactori i No satisfactori) o Escala: Formes de coneixement separades i connectades (Sobretot coneixements connectats, Separats i connectats, Sobretot coneixements separats). Més informació sobre aquesta última escala en Formes Separades i Connectades de coneixement.

Limita les valoracions als missatges enviats en aquestes dates

Si activeu l'opció Utilitza valoracions podreu triar si habilitar o no l'opció de restringir l'avaluació dels missatges en termes de temps.

Llindar de missatges per a l'avís

Els estudiants (i només ells) seran blocats desprès d'un nombre determinat de missatges en un període de temps concret - aquesta opció és el paràmetre que determina el nombre de missatges que un estudiant pot enviar abans de rebre l'avís.

Deixeu el paràmetre a 0 per inhabilitar l'avís. (Cap d'aquests paràmetres és aplicable a l'enviament de missatge pel professorat.)

Llindar de missatges per blocar

Aquesta opció és per determinar el paràmetre de nombre de missatges que pot enviar l'estudiant durant el període definit a continuació.

Deixeu el paràmetre a 0 per inhabilitar el bloqueig. Si el bloqueig està inhabilitat, automàticament també ho serà l'avís. (Cap d'aquests paràmetres és aplicable a l'enviament de missatge pel professorat.)

Període de temps per blocar

Aquesta opció defineix el període de temps en el qual l'estudiant pot enviar un nombre de missatges especificat en "Llindar de missatges per blocar". (Cap d'aquests paràmetres és aplicable a l'enviament de missatge pel professorat.)

Mode de grup

El mode de grup pot ser un d'aquests tres:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'una sola comunitat
 • Grups separats: cada grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups

El mode de grup es pot definir en dos nivells:

1. Nivell del curs El mode de grup definit al nivell del curs és el mode per defecte en totes les activitats definides dins d'aquest curs

2. Nivell d'activitat Cada activitat que admeti grups pot definir també el seu mode d'agrupació. Si el curs es configura amb el paràmetre "imposar mode de grup", llavors s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.

Visible per a participants

Podeu ocultar el fòrum als estudiants seleccionant "Oculta" aquí. És útil en els casos que no vulgueu que el fòrum sigui accessible immediatament.

Veure també